Освітня програма Політологія Бакалавр

1 КУРС

Історія зарубіжних політичних вчень

Зовнішня політика України та зарубіжних країн

Історія політичної думки України

2 КУРС

Політичне лідерство та політичні еліти

ЗМІ в політичному житті суспільства

Етнополітологія

Політичне прогнозування

3 КУРС

Теорія міжнародних відносин

Філософія політики

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ

1 КУРС

Політична регіоналістика

3 КУРС

Теорія політичного конфлікту

Вибори і виборчі системи

Політика і релігія

Політика і культура

Релігійна політика в Україні

Глобальні і регіональні системи безпеки

Меншини в сфері публічних відносин

Теорія і практика рекламної PR-діяльності

Проблеми європейської інтеграції 

4 КУРС

Геополітика

Політична географія

Інститут парламентаризму

Політична система України

Теорія політичної системи

Політичний іміджмейкінг

Політичний консалтинг

Виборчі технології

Політичний менеджмент 

Теорія та практика партійної діяльності