Освітня програма Політологія Бакалавр

1 КУРС

Історія зарубіжних політичних вчень 

Зовнішня політика України і зарубіжних країн 

Історія-політичної-думки-України

Політична регіоналістика

2 КУРС

Політичне лідерство та політичні еліти

ЗМ в політичному житті суспільства

Етнополітологія

Політичне-прогнозування

Публічне-адміністрування

3 КУРС

Теорія міжнародних відносин

Філософія політики

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ

3 КУРС

Теорія політичного конфлікту

Вибори і виборчі системи

Політика і культура

Політика і релігія

Релігійна політика в Україні

Глобальні і регіональні системи безпеки

Меншини в сфері публічних відносин

Теорія-та-практика-рекламної-PR-діяльності

Проблеми європейської інтеграції

4 КУРС

Геополітика

Політична географія

Інститут парламентаризму

Політична система України

Теорія політичної системи

Політичний іміджмейкінг

Політичний менеджмент

Політичний консалтинг

Виборчі технології

Теорія та практика партійної діяльності