Освітня програма Політологія Магістр

1 КУРС

Політичні інститути та процеси в Україні

Прикладна політологія

Аналіз державної політики

Методика-та-організація-наукових-досліджень

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ

1 КУРС

Основи демократії

Актуальні проблеми зовнішньої політики країн СНД

Теорія-політичної-легітимності

Правові проблеми політичної науки

Джерела політологічних досліджень

Політологічна теорія держави

2 КУРС

Світовий-політичний-процес-і-геополітика

Політична-антропологія

Соціологія політичних партій