Освітня програма Політологія Магістр

1 КУРС

Політичні інститути та процеси в Україні

Прикладна політологія

Аналіз державної політики

Методика та організація наукових досліджень

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ

1 КУРС

Основи демократії

Актуальні проблеми зовнішньої політики країн СНД

Теорія політичної легітимності

Політологічна теорія держави

Правові проблеми політичної науки

Джерела політологічних досліджень

2 КУРС

Світовий політичний процес і геополітика

Політична антропологія

Соціологія політичних партій