Освітня програма Політологія. Національна безпека Бакалавр

1 КУРС

Система національної безпеки

Система оборони держави

Політична-регіоналістика

Історія політичних вчень

Теорія безпеки

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ

Політологія релігій

Релігійна безпека держави

 Інформаційно-аналітична-діяльність

Соціальні комунікації у кризових ситуаціях

ЗМІ у політичному житті суспільства

Гібридні війни

Спецслужби в системі національної безпеки

Національна безпека України

Тероризм у сучасному світі