Практика для студентів-політологів у політичних партіях

На базі політичних партій, що мають осередки в м. Івано-Франківську та області проходила навчально-виробнича практика у політичних партіях для студентів III курсу спеціальності «Політологія» факультету історії, політології і міжнародних відносин.
Цьогоріч практику проходили у таких політичних партіях: “Українська Галицька Партія”, ВО “Свобода”, “Батьківщина” та “Європейська Солідарність”. Навчальна практика у політичних партіях спрямована на закріплення знань і умінь, отриманих студентами в процесі навчання, оволодіння навичками рішення соціально-професійних задач, участь в науково-дослідній діяльності з аналізу та прогнозування політичних процесів і відносин, засвоєння передових методик і способів організації політичних партій.
Головне призначення практики III курсу – це сформувати у студентів уявлення про специфіку фахової діяльності, ознайомитись з основними формами і напрямами діяльності політичних партій, сприяти формуванню у студентів на базі здобутих теоретичних знань навичок аналітично-критичного мислення.
За час практики студенти навчилися розуміти специфіку роботи політичних партій, знаходити шляхи вирішення різного роду проблем громадськості. Навчально-виробнича практика була цікавою, пізнавальною та корисною.