До Дня науки в Україні

Ефективно поєднавши формальну і неформальну освіту, магістри спеціальності 052 Політологія пройшли сертифікований курс з Академічної доброчесності від Prometheus. Це дало можливість підвищити рівень професійної компетентності та поглибити знання з дисципліни “Методика та організація наукових досліджень”.

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: текст