Навчально-методичні матеріали

Матвієнків С.М. Політична антропологія. Методичний посібник. Івано-Франківськ: Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2021. 72 с.

Матвієнків С.М. Політична антропологія. Хрестоматійні матеріали до курсу. Івано-Франківськ: Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2021. 78 с.

Матвієнків С.М. Засоби   масової   інформації  в  політичному житті  суспільства. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.030104 «Політологія».  Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 62 с.

Матвієнків С.М. Етнополітологія. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.030104 «Політологія». Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 84 с.

Матвієнків С.М. Науковий семінар. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.030104 «Політологія».  Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 94 с.

Матвієнків С.М. Програма та методичні рекомендації з організації навчальної практики у засобах масової інформації. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності Політологія.  Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 28с. 

Міщук М.Б. Інститут парламентаризму. Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю Політологія. Івано-Франківськ, 2017. 46 с.

Міщук М.Б. Історія політичної думки України. Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю  “Політологія”. Івано-Франківськ, 2011.  83 с.

Кобець Ю. В. Мадрига Т.Б. Політичне лідерство і політичні еліти. Методичні рекомендації до вичення курсу / Ю.В. Кобець, Т.Б. Мадрига. – Івано-Франківськ, 2014.– 45 с.

Пошукова і дослідницька робота в архівах. Навчальний посібник для студентів спеціальностей “Історія” і “Політологія” / С. Й. Кобута, Л. П. Кобута. – Івано-Франківськ: ПП Курилюк В.Д., 2010. 64 с.