Навчально-методичні матеріали

Навчальні видання: методичні рекомендації та основні вимоги до структури, змісту та оформлення

Методичні рекомендації до змісту та організації самостійної роботи студентів

Дерев’янко С. М. Правові проблеми політичної науки: навчально-методичний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2022. 120 с. 

Дерев’янко С. М. Методологія політичної науки : навчально-методичний посібник для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2022. 124 с. 

Дерев’янко С. М., Матвієнків С. М. Політичне прогнозування: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2022. 146 с.

Міщук М.Б. Інститут парламентаризму. Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю Політологія. Івано-Франківськ, 2017. 46 с.

Міщук М.Б. Історія політичної думки України. Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю  “Політологія”. Івано-Франківськ, 2011.  83 с.

Кобець Ю. В. Мадрига Т.Б. Політичне лідерство і політичні еліти. Методичні рекомендації до вичення курсу / Ю.В. Кобець, Т.Б. Мадрига. – Івано-Франківськ, 2014.– 45 с.

Пошукова і дослідницька робота в архівах. Навчальний посібник для студентів спеціальностей “Історія” і “Політологія” / С. Й. Кобута, Л. П. Кобута. – Івано-Франківськ: ПП Курилюк В.Д., 2010. 64 с.