Освітньо-наукова програма Політологія. Доктор філософії (PhD)

1 КУРС

Методологія політичної науки

Науковий семінар

ОСВІТНІ  КОМПОНЕНТИ  ВІЛЬНОГО  ВИБОРУ  ЗДОБУВАЧІВ

2 КУРС

Політичні проблеми регіонального управління

Європейська інтеграція

Взаємодія влади і громадянського суспільства в процесі децентралізації

Політико-правові засади виборчого процесу в Україні

Політичні системи держав-членів Європейського Союзу

Джерела політологічних досліджень

Формування та реалізація публічної політики