Освітня програма Політологія Магістр

1 КУРС

Політичні інститути і процеси

Прикладна політологія

Аналіз державної політики

Методика-та-організація-наукових-досліджень

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ

1 КУРС

Політологічна теорія держави

Правові проблеми політичної науки

Якісні і кількісні методи в політологічному дослідженні

2 КУРС

Політична антропологія