Березовська-Чміль Олена Борисівна / Olena Berezovska-Chmil

Кандидатка політичних наук,

доцентка кафедри

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Посада: викладачка кафедри політичних інститутів та процесів

Науковий ступінь: кандидатка політичних наук

Освіта:

2001-2006 роки – навчання на факультеті історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Кваліфікація «Політолог, викладач».

2006-2009 роки – навчання в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2011 рік – захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки політичних наук зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси у спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Тема: «Соціальна політика та механізми її реалізації в Україні (політологічний аналіз)». Науковий керівник – доктор історичних наук, професор В.В. Марчук.

Професійна діяльність:

2010-2015 роки – викладачка кафедри політології Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2010-2016 роки – фахівчиня І категорії Навчально-методичного центру політичних та євроінтеграційних досліджень Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за сумісництвом.

2011-2014 роки – координаторка профорієнтаційного проєкту «Школа молодого політолога».

2013 рік – авторка монографії «Соціальна політика та механізми її реалізації в Україні (політологічний аналіз)».

2015 рік – викладачка кафедри політичних інститутів та процесів Факультету історії, політології і міжнародних відносин.

2018-2019 роки – співорганізаторка соціально-освітнього проєкту «Студії лідерства»

Обов’язки на кафедрі політичних інститутів та процесів:

відповідальна за підготовку Вісника наукових робіт молодих вчених “POLITIA”.

Стажування:

2017 рік – кафедра політології та соціології Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський).

2022 рік – міжнародне стажування  у формі самоосвіти «Fudraising and organization of project activities in educational establishments: European experience» («Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід»), яке відбувалося дистанційно в  Department of Polish-Ukrainian Studies of Jagiellonian University in Krakow, (кафедра Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету (м. Краків, Республіка Польща) з 12 листопада 2022 року по 18 грудня 2022 року.

Професійне підвищення кваліфікації, проходження онлайн-навчання. Сертифікати:

Дистанційна освіта. Організація та супровід  МОН України

Основи державної політики Prometheus

Комфортні умови

Особливості освітнього процесу

Актуальні проблеми

Формування та впровадження

Освіта майбутнього

Перспективи розвитку

Сучасна освіта

Зміцнення викладання

Децентралізація в Україні

Наукові інтереси:

соціальна політика, національна безпека, політичний імідж, політичне лідерство та еліти, вибори, філософія політики, політична регіоналістика.

Статті в журналах Scopus, Web of Science

 Vasyl MARCHUK, Yuliia KOBETS, Nataliya MARCHUK, Mariana MISHCHUK and Olena BEREZOVSKA-CHMIL. Political And Economic Tools To Support Decentralization Reform And Regional Development Policy In Ukraine. 37th IBIMA Conference on 1-2 April 2021. Cordoba, Spain. Conference proceedings (ISBN: 978-0-9998551-6-4, Published in the USA). p. 12034-12039

Kobets, Y., Pogrebytskyi, M., Berezovska-Chmil, O., Kharchenko, S., & Pravdiuk, A. (2022). Information terrorism as a threat to the global security system of the 21st century: El terrorismo informativo como amenaza para el sistema de seguridad global del siglo XXI. Cuestiones Políticas40(75), 274-284. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4075.18

Dmytro Marieiev & Igor Chornyi & Olena Balaban & Julia Kobets & Olena Berezovska-Chmil & Natalia Shchur, 2023. Linguistic Means of Expressing the Category of Temporality in Modern Political DiscourseWorld Journal of English Language, Sciedu Press, vol. 13(4), pages 1-23, April. DOI: 10.5430/WJEL.V13N4P23

Berezovska-Chmil, O., Kotsur, V., Kuprii, T., Semenets-Orlova, I., Drakokhrust, T.,  Skliar, N. Security issues on the european continent in conditions of russia’s aggression against Ukraine. Revista de Gestao Social e Ambiental.  2023, 17(6), P.1-12. DOI: https://doi.org/10.24857/rgsa.v17n6-026

Skrypniuk, O (Skrypniuk, Oleksandr) ; Buriachenko, O (Buriachenko, Oleksii) ; Melnyk, V (Melnyk, Viktor) ; Kobko-odariy, V (Kobko-odariy, Viktoriia); Berezovska-Chmil, O (Berezovska-Chmil, Olena). Formation of authoritarian and democratic political regimes:   political and legal aspect. Lex Humana. 2023. 15 (4), 514-530. ISSN 2175-0947

Perestyuk, I (Perestyuk, Inga) ; Berezovska-Chmil, O (Berezovska-Chmil, Olena) ; Bilousov, Y (Bilousov, Yevhen) ; Yakoviyk, I (Yakoviyk, Ivan) ; Zhukov, I (Zhukov, Ihor). Measures to prevent state default under martial law. CUESTIONES POLITICAS. 2023. Volume 41. Issue 77. Р. 437-454. DOI:10.46398/cuestpol.4177.29

Slobodianiuk, A (Slobodianiuk, Anatolii); Vonsovych, S (Vonsovych, Sergii); Berezovska-Chmil, O (Berezovska-Chmil, Olena); Nykorovych, YA (Nykorovych, Yurii-Andrii); Halipchak, V (Halipchak, Volodymyr).  Political aspects of decision-making. Ad Alta. Journal of interdisciplinary research. 2023. Volume 13. Issue 2. Page 23-26.

Монографії

Березовська-Чміль О.Б. Соціальна політика та механізми її реалізації в Україні (політологічний аналіз). Монографія. Івано-Франківськ. 2013. 167 с.

Березовська-Чміль О.Б., Кобець Ю.В. Політико-управлінські аспекти сучасного освітнього простору. Трансформація сучасного освітнього простору: кол. моногр. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. С.228-233.

Березовська-Чміль О. Новітні концепції соціальної держави в політичному дискурсі. Політична наука: теорія, методологія, практика: кол.монографія. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2021. С. 226-243

Березовська-Чміль О., Кобець Ю. Політико-управлінські аспекти розвитку сучасного соціально-гуманітарного середовища. Специфіка розвитку сучасного соціально-гуманітарного середовища: кол. монографія. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. С. 102-106

Березовська-Чміль О.Б. Політичний лідер як агент політичного конфлікту. Особливості соціально-гуманітарного розвитку суспільства: кол. монографія. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. C. 145-153 (у співав. З Ю.В. Кобець).

Березовська-Чміль О.Б. Теоретичні засади дослідження політичного регіоналізму. Актуальні проблеми політики, інформації та безпеки: колективна монографія. Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника ; Факультет іст., політол. і міжнар. від-н. Івано-Франківськ : Ярина, 2022.  С. 236-251.

Березовська-Чміль О.Б. Особливості застосування порівняльного методу в політологічних дослідженнях. Сучасні напрями розвитку суспільства: кол. Монографія. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2022. С.200-205. (у співав. З Ю.В. Кобець).

Березовська-Чміль О.Б. Features of hybrid type military conflicts. Напрями удосконалення соціально-гуманітарних відносин в сучасних умовах розвитку України та світу: кол. моногр. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2022.  С. 320-323. (у співав. З Ю.В. Кобець).

Статті у фахових виданнях

Berezovska-Chmil Оlena. Comparative typological characteristics of social policy models. Newsletter of Precarpathian University. Political science. Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Ivano-Frankivsk: Іssue 11. 2017. P.9-13.

Березовська-Чміль О. Теоретико-концептуальні основи дослідження політичного іміджу. Вісник Прикарпатського університету. Політологія. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.  Івано-Франківськ: ЛІК, Вип.12.  2018. С.17-21.

Березовська-Чміль О.Б., Кобець Ю.В. Політична іміджелогія та політичний іміджмейкінг як теорія та практика творення політичного іміджу. Прикарпатський вісник НТШ. Думка. 2018. Вип. 5 (49). С.107-114.

Березовська-Чміль О.Б. Соціальні аспекти національної безпеки держави. Прикарпатський вісник НТШ. Думка. 2019. № 6 (50). С. 7-12.

Березовська-Чміль О., Приймак О. Специфіка формування регіональних політичних еліт в Україні. Вісник Прикарпатського університету. Політологія. Випуск 13. 2019. С.

Березовська-Чміль О.Б., Кобець Ю.В. Політичний конфлікт гібридного типу: глобальний та регіональний виміри. Грані: науково-теоретичний альманах. Том 23 (№8). 2020. С.93-101.

Berezovska-Chmil O., Kobets Yu., Mishchuk M. The security element of Ukraine’s integration in EU in the conditions of “hybrid war” (political and economic context). Вісник Прикарпатського університету. Політологія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.  Івано-Франківськ: Плай, Вип.14. 2020. С.134-143.

Березовська-Чміль О., Пилипець У. Особливості формування громадянського суспільства в Україні. Вісник Прикарпатського університету. Політологія. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.  Івано-Франківськ: Плай. Вип.14. 2020. С. 24-30.

Березовська-Чміль О. Інформаційна безпека як складова соціальної стабільності держави. Соціально-гуманітарний вісник: зб.наук.пр. Вип. 37. Харків: СГ НТМ «Новий курс». 2021. С. 69-70.

Березовська-Чміль О. Сучасні світові тенденції взаємодії маси та еліти. Креативний простір: електрон. наук. журн. № 1.  Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. С. 76-77.

Березовська-Чміль О. Теоретичні основи дослідження національної безпеки. Креативний простір: електрон. наук. журн. № 2. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. С. 147-148.

Березовська-Чміль О.Б. Управління системою національної безпеки в умовах воєнно-політичного конфлікту. Грані : науково-теоретичний альманах. № 9. 2021. С. (у співав. з Кобець Ю.В., Міщук М.Б.).

Березовська-Чміль О.Б. Національна безпека України в контексті інтеграції до Європейського Союзу: політико-правовий аспект (2014–2019 рр.). Politicus. Науковий журнал. Спецвипуск.  ВД «Гельветика». 2022. С. 7-14. (у співавт. з Кобець Ю.В., Міщук М.Б.)

Наукові конференції

Березовська-Чміль О.Б. Соціальні аспекти політичної міфотворчості. Збірник cтатей XXIX міжнародної конференції «Развитие науки в ХХІ веке». Ч.2. Харків. 2017. С.33-41

Березовська-Чміль О.Б. Детермінанти формування іміджу політика. Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. праць. Вип. 22. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2018. С. 55-56.

Березовська-Чміль О. Соціальні виміри інформаційної безпеки. Збірник матеріалів Міжрегіональної науково-практичної конференції «Національна і регіональна безпека в умовах інформаційної війни», м. Івано-Франківськ. 2018. С. 5-9.

Березовська-Чміль О.Б. Феномен політичного консюмеризму. Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. Праць. Вип. 25. Харків: СГ НТМ «Новий курс». 2019.  С. 253-254.

Березовська-Чміль О.Б. Концепція базового доходу в політичному дискурсі. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональний виміри», м. Івано-Франківськ. 2019. С. 6-10.

Березовська-Чміль О. Ідеї цифрового авторитаризму крізь призму філософії політики. Соціально-гуманітарний вісник: зб.наук.пр. Вип. 31. Харків: СГ НТМ «Новий курс». С. 99-101.

Berezovska-Chmil О. THE MAIN TYPES OF STATE SOCIAL POLICY. Соціально-гуманітарний вісник: зб.наук.пр. Вип. 34. Харків: СГ НТМ «Новий курс». С. 186-188.

Березовська-Чміль О. Неототалітарні тенденції в сучасному світі: виклики для України. Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11 – 12 червня 2020 року. Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 2020.  С. 496-499.

Березовська-Чміль О., Крис М. Гендерні аспекти дослідження політичного лідерства. Соціально-гуманітарний вісник: зб.наук.пр. Вип. 36. Харків: СГ НТМ «Новий курс». С. 99-101.

Березовська-Чміль О. Політико-філософське осмислення тоталітаризму. The Vth International scientific and practical conference «STUDY OF MODERN PROBLEMS OF CIVILIZATION». October 19-23, 2020 Oslo, Norway. Р. 381-384.

Olena Berezovska-Chmil. DIGITAL AUTHORITARISM IN THE MODERN WORLD. Abstracts of IX International scientific and practical conference «SCIENCE AND PRACTICE, ACTUAL PROBLEMS, INNOVATIONS». 09-12 November 2021, Amsterdam, Netherlands. Р. 475-477.

Березовська-Чміль О. Теорії прийняття рішень в політичному дискурсі. Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. праць. Вип. 38. Харків: СГ НТМ «Новий курс». 2021 С. 72-73. (у співав. з Кобець Ю.В.).

Березовська-Чміль О. Політичні чинники в системі сучасної освіти. Креативний простір: науковий журнал. Вип. 3. Харків: СГ НТМ «Новий курс». 2021. С. 98-100. (у співав. з Кобець Ю.В.).

Березовська-Чміль О. Універсальні порівняння політичних систем із використанням кількісних методів дослідження. Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональний виміри: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково – практичної конференції. Івано-Франківськ, 27-28  травня  2021. С. 30-50 (у співав. з Кобець Ю.В.).

Березовська-Чміль О. Гібридизація сучасних політичних конфліктів: особливості реалізації. Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки: збірник тез І міжнародної наукової конференції. Тернопіль, 22-23 квітня 2021 р. С. 92-94. (у співав. з Кобець Ю.В.).

Березовська-Чміль О. Застосування політичної реклами в засобах масової інформації. POLITIA. Вісник наукових робіт молодих вчених. Івано-Франківськ. 2022. Випуск № 4. С. 48-53. (у співавт. з Пилипець У.)

Березовська-Чміль О. Теоретичні засади політичної праксеології. POLITIA. Вісник наукових робіт молодих вчених. Івано-Франківськ. 2022. Випуск № 4. С. 103-107. (у співавт. з Ковалюк М.)

Berezovska-Chmil O., Kobets Y. THE ROLE OF THE POLITICAL LEADER IN POLITICAL CONFLICTS. The 5th International scientific and practical conference “Modern and global methods of the development of scientific thought” (October 25 – 28, 2022) Florence, Italy. International Science Group. 2022. p. 490-495.

Berezovska-Chmil O. THE FORMATION OF SOCIAL STRUCTURES AT THE REGIONAL DIMENSION. The 8th International scientific and practical conference “Integration of scientific and modern ideas into practice” (November 15-18, 2022) Stockholm, Sweden. International Science Group. 2022. p. 704-707.

Березовська-Чміль О., Теоретичні підходи до трактування соціальної безпеки. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково – практичної конференції «Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональний виміри». Івано-Франківськ. 2022 ( у співав. з Ковальчуком І.). С. 407-415.

Березовська-Чміль О. Світоглядно-ідеологічні аспекти агресії РФ проти України. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Московсько-українське мілітарне і світоглядне протистояння: історія і сучасні виклики». Камянець-Подільський. 2022. С. 116-118.

Березовська-Чміль О.Б. Сутнісні характеристики інформаційної безпеки. Політичні технології пропаганди та контрпропаганди у російсько-українській війні: до річниці повномасштабного вторгнення. Збірник матеріалів Круглого столу з міжнародною участю. Київ. 21 лютого 2023 р. C. 51-55. 

Berezovska-Chmil O. STATE CREATION CONCEPT OF SТЕІN ROKKAN. Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference. Stockholm, Sweden. 2023. Pp. 389-394.URL: https://isg-konf.com/innovative-scientific-research-theory-and-practice/

Berezovska-Chmіl O. IDEOLOGICAL ASPECTS OF RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE. Notes of modern science: scientific multidisciplinary magazine. № 10. Kharkiv: SH SCW «New route», 2023. Р. 118-119. 

Факультет історії, політології і міжнародних відносин

кафедра політичних інститутів та процесів

вул. Шевченка, 57/714

м. Івано-Франківськ 76018

E-mail: olena.berezovska@pnu.edu.ua

Тел: +38(0342)59-61-46

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Position: lecturer at the Department of Political Institutions and Processes

Scientific degree: Candidate of Political Science (Ph.D in Political Science)

Education:

2001-2006 – studies at the Faculty of History and Political Science of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, qualification “Political Scientist, Teacher”.

2006-2009 – postgraduate studies at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

2011 – defense of the candidate’s dissertation for the degree of candidate of political sciences in the specialty 23.00.02 – political institutes and processes in the specialized academic council of Yuri Fedkovych Chernivtsi National University. Topic: “Social policy and mechanisms of its implementation in Ukraine (political analysis).” Supervisor – Doctor of Historical Sciences, Professor V. Marchuk.

Professional activity:

2010-2015 – Lecturer at the Department of Political Science, Institute of History and Political Science, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

2010-2016 1st category specialist of the Educational and Methodological Center of Political and European Integration Studies of the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (part-time).

2011-2014 – coordinator of the career guidance project “School of Young Political Scientist”.

2013 – author of the monograph “Social policy and mechanisms of its implementation in Ukraine (political science analysis)”.

2015 – Lecturer at the Department of Political Institutions and Processes, Faculty of History, Political Science and International Relations.

2018-2019 – co-organizer of the social and educational project “Leadership Studios”

Responsibilities at the Department of Political Institutions and Processes:

trade union organizer of the department, member of the trade union bureau of the Faculty of History, Political Science and International Relations, responsible for disciplinary work with students.

Internship:

2017 – Department of Political Science and Sociology, Ivan Ogienko Kamyanets-Podilsky National University.

Research interests:

social policy, national security, political image, political leadership and elites, elections, philosophy of politics, political regionalism.

Contacts:

Department of Political Institutions and Processes

Shevchenko-street, 57/714

76018 Ivano-Frankivsk

Ukraine

Phone number: +38(0342)59-61-46

E-mail: olena.berezovska@pnu.edu.ua