Освітня програма Політологія Бакалавр

1 КУРС

Політична система суспільства

Історія зарубіжних політичних вчень

Історія політичної думки України

2 КУРС

Політичне лідерство та політичні еліти

ЗМ в політичному житті суспільства

Етнополітологія

Політичне-прогнозування

Публічне адміністрування

Політична регіоналістика

Курсова робота

3 КУРС

Теорія міжнародних відносин

Філософія політики

Курсова робота

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ

3 КУРС

Вибори і виборчі системи

Теорія та практика політичного конфлікту

Національна безпека України

Антикризове управління

Політика і релігія

Сучасна релігія і політика

Глобальні і регіональні системи безпеки

Тероризм в сучасному світі

4 КУРС

Політична система суспільства

Політичний іміджмейкінг

Виборчі технології

Верховна Рада в системі органів влади

Волонтерський рух

Менеджмент виборчих кампаній

Лобізм в політиці

Політична географія