Освітня програма Політологія. Національна безпека Бакалавр

1 КУРС

Система оборони держави

Політична регіоналістика

Історія політичних вчень

Система національної безпеки

Теорія безпеки

2 КУРС

Політичне-прогнозування

Публічне адміністрування

Курсова робота (Система національної безпеки)

3 КУРС

Теорія міжнародних відносин

Філософія політики

Курсова робота (Соціокультурна та інформаційна безпека держави)

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ

3 КУРС

Спецслужби в системі національної безпеки

Гібридні війни

Масмедіа в політичному житті суспільства

Вибори і виборчі системи

Імідж держави і національна безпека

Національна безпека України

Антикризове управління

Політика і релігія

Сучасна релігія і політика

Тероризм в сучасному світі

Стратегічний менеджмент в національній безпеці

4 КУРС

Виборчі технології

Верховна Рада в системі органів влади

Волонтерський рух

Політична географія