Історія кафедри

Кафедра політичних інститутів та процесів створена у серпні 2015  року в Інституті історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. З 2015 року по 2022 рік кафедру очолював доктор історичних наук, професор Василь Васильович Марчук, з 2022 року – кандидатка політичних наук Юлія Василівна Кобець.

На кафедрі викладають два професори: доктор історичних наук, професор політології, Заслужений діяч науки і техніки України  Марчук В.В., доктор політичних наук, професор, Заслужений праціник освіти України Дерев’янко С.М. та  шість кандидатів наук, доцентів: Березовська-Чміль О.Б., Геник М.А, Кобець Ю.В., Мадрига Т.Б., Матвієнків С.М., Міщук М.Б.

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання нормативних навчальних дисциплін : історія політичної думки України, історія зарубіжних політичних вчень, зовнішня політика зарубіжних країн, етнополітологія, вибори і виборчі системи, політичні еліти та лідерство, теорія політичних систем, методологія політичної науки та ін., а також низки дисциплін за вибором здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 052 Політологія. Викладачі активно займається навчально-методичною роботою, постійно працюють над вдосконаленням форм і методів навчання здобувачів та впроваджують інноваційні підходи у навчальний процес. Кафедра забезпечує освітню підготовку аспірантів та захист дисертаційних досліджень на здобуття ступеня доктор філософії.

Результати наукових досліджень викладачів і здобувачів кафедри широко публікуються у фахових наукових виданнях України та виданнях, індексованих в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, апробовані на численних наукових конференціях. Кафедра здійснює підготовку та випуск періодичних видань “Вісник Прикарпатського національного університету. Політологія” та “POLITIA. Вісник наукових робіт молодих вчених”, колективних монографій.

Під керівництвом викладачів здобувачі здійснюють наукові дослідження, є активними учасниками в органах студентського самоврядування,  суспільному житті факультету, університету, міста, області та України. Так, у 2020 році студент групи Пм-1 Назар Головчинський переміг у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політології, який проводила кафедра політології та державного управління ЧНУ (диплом III ступеня, тема: «Воєнно-політичний конфлікт на Сході України: перебіг, особливості та шляхи вирішення». У 2022 році  Назарій Лугарєв, студент 2 курсу магістерської програми «Політологія», виборов перемогу (20 місце серед 93 переможців) у Конкурсі стипендіальної програми “Завтра.UA” Фонду імені Пінчука 2022/2023. Тема конкурсної наукової роботи: «Національна скаутська організація “Пласт” у процесі державотворення в Україні».