Історія кафедри

Кафедра політичних інститутів та процесів створена у серпні 2015  року в Інституті історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. З 2015 року по 2022 рік кафедру очолював доктор історичних наук, професор Василь Васильович Марчук, з 2022 року – кандидатка політичних наук Юлія Василівна Кобець.

На кафедрі викладають два професори: доктор історичних наук, професор політології, Заслужений діяч науки і техніки України  Марчук В.В., доктор політичних наук, професор, Заслужений праціник освіти України Дерев’янко С.М. та  шість кандидатів наук, доцентів: Березовська-Чміль О.Б., Геник М.А, Кобець Ю.В., Мадрига Т.Б., Матвієнків С.М., Міщук М.Б.

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання нормативних навчальних дисциплін : історія політичної думки України, історія зарубіжних політичних вчень, зовнішня політика зарубіжних країн, етнополітологія, вибори і виборчі системи, політичні еліти та лідерство, теорія політичних систем, методологія політичної науки та ін., а також низки дисциплін за вибором здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 052 Політологія. Викладачі активно займається навчально-методичною роботою, постійно працюють над вдосконаленням форм і методів навчання здобувачів та впроваджують інноваційні підходи у навчальний процес. Кафедра забезпечує освітню підготовку аспірантів та захист дисертаційних досліджень на здобуття ступеня доктор філософії.

Результати наукових досліджень викладачів і здобувачів кафедри широко публікуються у фахових наукових виданнях України та виданнях, індексованих в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, апробовані на численних наукових конференціях. Кафедра здійснює підготовку та випуск періодичних видань “Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Політологія” та “POLITIA. Вісник наукових робіт молодих вчених”, колективних монографій.

Під керівництвом викладачів здобувачі здійснюють наукові дослідження, є активними учасниками в органах студентського самоврядування,  суспільному житті факультету, університету, міста, області та України. Так, у 2020 році студент групи Пм-1 Назар Головчинський переміг у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політології, який проводила кафедра політології та державного управління ЧНУ (диплом III ступеня, тема: «Воєнно-політичний конфлікт на Сході України: перебіг, особливості та шляхи вирішення». У 2022 році  Назарій Лугарєв, студент 2 курсу магістерської програми «Політологія», виборов перемогу (20 місце серед 93 переможців) у Конкурсі стипендіальної програми “Завтра.UA” Фонду імені Пінчука 2022/2023. Тема конкурсної наукової роботи: «Національна скаутська організація “Пласт” у процесі державотворення в Україні».