Марчук Василь Васильович / Vasyl Marchuk

Доктор історичних наук,

професор кафедри

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Посада: професор кафедри політичних інститутів та процесів

Науковий ступінь: доктор історичних  наук

Вчене звання: професор кафедри політології

Почесні звання: Заслужений діяч  науки і техніки України

Академік Української академії політичних наук

Освіта:

1982 р. – історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені Володимира Затонського

1988 р. – аспірантура Київського державного педагогічного інституту імені Максима Горького

1995 р  – кандидат історичних наук (Інститут політичних та етнонаціональних досліджень НАН України

2004 р. – докторантура Інституту історії і політології  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

2004 р. – доктор історичних наук (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Професійна діяльність:

1982 – 1985  рр. –  вчитель історії та суспільствознавства  Яблуницької середньої школи (м. Яремча Івано-Франківської області).

1988 – 2005 рр. – асистент, доцент кафедри історії України Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника.

2005 – 2014 рр.  завідувач кафедри політології Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2005 р.  ініціатор створення Прикарпатського центру політичних та євроінтеграційних досліджень.

2006 – 2012 рр. керівник міжнародної «Академії Європейської Демократії» – освітнього проекту для студентів з України та Республіки Польщі.

З 2007 р. головний редактор Вісника Прикарпатського університету. Серія: Політологія. Член редколегій 8 наукових часописів і видань.

2012 – 2015 рр. –  проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2015  р.  –  ініціатор створення та завідувач кафедри політичних інститутів та процесів Факультету історії, політології і міжнародних відносин.

Науковий керівник Прикарпатської Історико-політологічної наукової школи  (захищено більше 30 кандидатських і докторські дисертації).

Член Івано-Франківського осередку Наукового товариства імені Т.Шевченка.

Член Національної спілки краєзнавців України.

Член Національної спілки журналістів України.

Нагороди:

2015 р. – Медаль «За заслуги перед університетом»

2012 р. – Лауреат обласної премії імені Володимира Полєка

2010 р. – Почесний доктор Ужгородського національного університету

2010 р. – Медаль «За заслуги перед Прикарпаттям»

2009 р. – Заслужений діяч науки і техніки України

2007 р. – Академік Української академії політичних наук

2004 р., 2006 р. – Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України

2002 р. – Відмінник освіти України.

Стажування:

1997 рік  –  Студії Східної Європи  Варшавського університету;

2007 рік – Інститут політичних наук Варшавського університету;

2018 рік –  Інститут культури європейської Університету імені Адама Міцкевича у Познані.

Наукові інтереси:

методологічні та прикладні проблеми дослідження історії української церкви, внутрішньополітичної консолідації українського суспільства,  політичних  інституцій та процесів країн Центрально-Східної Європи.

Автор та співавтор більше 200 наукових та навчально-методичних праць з історії України, політичної історії України, політології, більше 20 з яких опубліковані за кордоном.

Посилання на профіль в ORCID: https:/orcid.org/0000-0002-3992-8530 

Посилання на профіль у Web of Science Core Collection: https://www.webofscience.com/wos/author/record/2240315

Publications (WOS, SKOPUS)

Marchuk  V. Metropolitan Andrey Sheptytsky and the Greek Catholic Church in Eastern Galicia and Transcarpathia:  monograph.  Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019.  212 р. (WOS).

Marchuk V.  Exploring the Experience of the World’s Leading Countries in Inclusive Growth as Part of the Post-Industrial Economy: Challenges and Perspectives. Postmodern Openings.  Vol.11, No.2. June. 2020.

Marchuk V. The Appointment of the History Philosophy in Comprehending Modern Civilizational Challenges in a Post-Pandemic Society. Postmodern Openings. Vol.12, No.1. June. 2020.

Vasyl Marchuk. Migration Policy: Impact, Challenges and Management Strategies. Review of Economics and Finance [ref]: vol.21. 2023. Pages 1447-1456. DOI: https://doi.org/10.55365/1923.x2023.21.159

Vasyl Marchuk. Ukrainian State Policy Under The Marital Law. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research. 2023. Volume 13. Issue 2. p.17-22. https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130236/papers/A_03.pdf

Монографії

Марчук В.В. Україна на порозі ХХІ століття: політо­логічний зріз // Україна: історія, державність, перспективи.  Івано-Франківськ: Плай, 1999.  423 с. (Колективна монографія).

Марчук В.В. Історичні знання в Західній Україні (ХVІ – ХVІІІ ст.) Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2000.  80 с.

Марчук В.В. Українська Греко-Католицька церква.  Івано-Франківськ, Плай, 2001,   164 с. (Монографія).

Марчук В.В. Релігія і церква на Прикарпатті Мій рідний край – Прикарпаття.   Івано-Франківськ: Плай,  2001.  С. 98-148. (Монографія)

Марчук В.В. Церква, духовність, нація. Українська греко-католицька церква в суспільно-політичному  житті України ХХ ст.  Прикарпатський університетімені Василя Стефаника.  Івано-Франківськ, Плай, 2004. 464 с.

Марчук В.В. Голодомор 1932-1933 років: геноцид української нації, трагедія всесвітньої історії.  Івано-Франківськ, Плай, 2005. 106 с.

Марчук В.В. Прикарпаття. Спадщина віків.  Львів: Манускрипт, Львів, 2006. С. 568 с. Авт. текст с. 190-241 с. (Колективна монографія).

Марчук В.В. ЗУНР, 1918-1923.   Львів – Івано-Франківськ: Манускрипт, Львів, 2008.  524 с. (Колективна монографія).

Марчук В.В. Політична система України: проблеми становлення і розвитку. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ,  2008. 520 с. (Колективна монографія).

Івано-Франківщина у виборах: регіональний вимір. Івано-Франківськ,  2008.   108 с. (Колективна монографія)

Марчук В. В. Командно-бюрократичні механізми функціонування радянської політичної системи / Політична система України: проблеми становлення і розвитку. Київ,  2010. С.345-420. (Колективна монографія).

Марчук В.В. Покуття в добу незалежної України / Покуття. Львів: Манускрипт, Львів, 2011. С. 455 с. Авт. текст С.  169-240. (Колективна монографія).

Марчук В.В. Станиславів – Станіслав – Івано-Франківськ.  Львів- Київ, Манускрипт. Львів, 2012   584 с. (Колективна монографія).

Vasul Marcuk. Nacionalna samosvijest u kontekstu nastanka ukrajinske politicke nacije// Zakarpats’ka Ukrajina: povijest-tradicija-identitet. Priredio Jevgenij Pascenko. Zagreb, 2013. c.251-259. (Колективна монографія)

Марчук В.В. Громадянська активність та ефективне управління як основи соціального партнерства/ Побудова миру та справедливості на перехресті цивілізацій. Місія України.  Київ, 2016. С. 105-131.

Марчук В.В. Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923 рр. Енциклопедія. Т.1.  Івано-Франківськ, Манускрипт-Львів, 2018 р.  688 с. (Колективна монографія).

Марчук В.В. Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923 рр. Енциклопедія. Т.2.  Івано-Франківськ, Манускрипт-Львів,  2019 р.  832 с. (Колективна монографія).

Vasyl Marchuk. Ukraine’s European integration in the political dimension of Central and Eastern Europe. Trnava, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.2022. 95 P. ISBN 978-80-568-0439-1

Marchuk, V., Dudkevych, V. European Integration of Ukraine: Political and Security Practices. Typi Universitatis Tyrnaviensis and VEDA. TRNAVA 2022. 144 p. ISBN 978-80-568-0504-6

Підручники та посібники

Північноатлантичний альянс: історія, функції, структура та відносини з Україною: Навчальний посібник.  Івано-Франківськ: Місто НВ, 2012.  592 с.

Північноатлантичний альянс: історія, функції, структура та відносини з Україною: Навчальний посібник. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013.  632 с.

Марчук В. Вибори і виборчі системи. Івано-Франківськ ЛІК, 2019. 79 с.

Марчук В. Проектування виборчих кампаній в Україні.  Лекції до курсу «Вибори і виборчі технології». Івано-Франківськ:  ЛІК, 2020. 32  с.

Статті у фахових виданнях

Марчук В.  Відповідальний регіоналізм . Детінізація. Корпоративно-олігархічні анклави. Регіоналістика політична. / Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / Львів : «Новий Світ-2000», 2015.  С.45, 100, 195, 332-333.

Марчук В.В. Особливості формування владної еліти в Україні у процесі демократичної трансформації / Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації.  2014.  № 2.  С. 33–39.

Марчук В. Соціальні комунікації у процесах політичної глобалізації/ Вісник Прикарпатського національного університету. Політологія.  2014.  Вип. 10. С. 6-18.

Марчук В.В. Історія становлення НАТО/ Північноатлантичний альянс : історія,функції,структура та відносини.   Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2013.  С. 15-37.

Марчук В.В. Виміри української інтеграції в Європу /  Вісник Прикарпатського університету. Серія політологія.  2013.№ 8.  С.65-76.

Марчук В.В. Геополітичні виміри української євроінтеграції /Політичний менеджмент. 2013. №5. С. 138–147.

Марчук В.В. Організаційна структура НАТО/ Північноатлантичний альянс: історія,функції,структура та відносини.  Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2013.  С. 38-62.

Марчук В. Громадянське суспільство та політична культура: теоретичний і прикладний аспекти.  Луганськ: Вид-во Елтон-2, 2013.  308 с.

Марчук В.В. Вплив виборчого процесу на еволюцію форм політичної конкуренції еліт в України /  Політологічні записки: збірник наукових праць.  2013.  № 2 (6).  С. 54-64.

Марчук В. Перспективи членства НАТО для України / Північноатлантичний альянс: історія, функції, структура та відносини з Україною.  Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2012.  С. 318-326.

Марчук В.В. До проблеми політичної консолідації і збереження національної ідентичності українського інформаційного простору / Аксіологічні аспекти трансформації сучасного українського суспільства. Івано-Франківськ, 2012.  С.113-115.

Марчук В.В.. До проблеми налагодження діалогу між Сходом і Заходом України /Стосунки Сходу та Заходу України: суб’єкти, інтереси, цінності.  Луганськ: Знання, 2012.  С.318-327.

Марчук В.В. Етнічний та етнонаціональний вимір національної ідентичності/ Студії Академії Європи.  Вип. ІІ.   Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Прикарпатський центр політичних та євроінтеграційних досліджень, 2011.  С. 34-46.

Марчук В.В Криза ідентичності і євроатлантична інтеграція України /Вісник Наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.  Івано-Франківськ, 2011.  С.43-52.

Марчук В. Роль паблік рилейшнз у процесах політичної глобалізації / Вісник Прикарпатського національного університету. Політологія.  2011. Вип. 7.  С. 164–170

Марчук В.В. Особливості реалізації державної етнополітики щодо національних меншин на самобутній розвиток / Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій.  Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011.  288-299.

Марчук В.  Етнічні особливості русинів /  Етнос і культура. 2011. С.21-27.

Марчук В.В. Становлення та розвиток політології як науки / Вісник Прикарпатського університету. Серія політологія.  2010. №4-5. С.128-136.

Марчук В.В. Міжетнічні комунікації як фактор побудови демократичного суспільства в сучасній Україні / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Соціологія, Філософія.  Вип.12.  Ужгород: Говерла, 2010.  С.  168-173.

Марчук В.В. Реформа політичної системи як інструмент модернізації системи державного управління / Буковинський журнал.  2009.  №3.  С. 24-31.

Марчук В.В. Формування нової парадигми регіональної політики  в умовах політичної трансформації українського суспільства / Вісник Прикарпатського університету. Серія: Політологія. Вип. ІІ-ІІІ.  Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2009.  С.3-11.

Марчук  В.В. Вплив виборчої системи на формування органів влади /Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф.Кураса НАН України.  Вип. 41. К.: Знання України, 2009. С. 132-141.

Марчук В.В. Політичні конфлікти як об’єктивна передумова становлення моделі політичної системи України / Науковий вісник Чернівецького університету: Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини.  Вип. 325-326.  Чернівці: Рута, 2009.  С.93-97.

Марчук В. Українці в національній політиці Польщі в 20-30-х роках ХХ століття / Наукові записки/Збірник.  К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Політологія і етнологія.  2009. Вип.39.  С.136-148.

Марчук В.В. Реформа політичної системи як інструмент модернізації системи державного управління// Буковинський журнал.  2007. №3. С. 24-31.

Марчук В.В. Політичні конфлікти як об’єктивна передумова становлення моделі політичної системи України//Науковий вісник Чернівецького університету: Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини.  Вип. 325-326.  Чернівці: Рута, 2007.  С.93-97.

Wasyl Marchuk. Bespiczenstwo Ukrainy w kontekscie eurointegracji/ «Wokol Czarnobila. Wczoraj, dzis,  jutro. Bezpieczenstwo atomowe w Europie»    Gorzow Wlkp,   2007.  С. 50-72.

Марчук Василь. Специфіка трансформаційних процесів у країнах пострадянського простору: порівняльний аналіз //Буковинський журнал,  2006.  №4.  С.140-149.

Марчук В.В. Регіональний фактор у політичному процесі України // Українознавчі студії. Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства.  2006.  №7. С.284-292.

Марчук В.В. Трансформація політичних функцій УГКЦ в західному регіоні України (1939-1989) // Галичина.  2005.  №11.  С. 101-115.

Марчук В.В. Голод в Україні  1932-1933 років: причини, обставини, жертви// Голодомор 1932-1933 років: геноцид української нації, трагедія всесвітньої історії.  Івано-Франківськ: Плай, 2005. С.9-31.(Колективна монографія)

Марчук В.В. Церква, суспільство, політика: проблеми взаємовпливів // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.  Івано-Франківськ: Плай, 2003.  №1.  С.107-112.

Марчук В.В. Політичні аспекти відродження Греко-католицькoї церкви в Україні (кінець 80-х – початок 90-х рр. ХХ ст.) / Питання історії України – Чернівці: Зелена Буковина, 2003.  Т.6.  С.177-181.

Марчук В.В. Греко-католицька церква: спротив тоталітарному режимові // Вісник Прикарпатського університету. Історія.  Вип. 6  Івано-Франків­ськ: Плай, 2003.  С.138-148.

Марчук В.В. Проблеми військово-політичної історії України ХІХ–ХХ ст.//Воєнна історія. 2002. №2. С. 134-135.

Марчук В.В. Греко-католицька церква в суспільному розвитку України: від­нов­лення і офіційне визнання на переломі 80–90-х рр. ХХ ст. / Схід.  2002.  № 4.  С. 35-42.

Марчук В.В. Українське державотворення і проблеми відродження Греко-католицької церкви // Українське державотворення: уроки, проблеми, перспективи. Частина 2.  Львів, 2001.  С.174-178.

Відродження і легалізація Української греко-католицької церкви в умовах незалежної України/ Українська історіографія на рубежі століть.  Кам.-Под.: Оіюм, 2001.  Т. 7(9).  С. 792-796.

Марчук В. В. Відродження України – відродження репресованої церкви// Вісник Прикарпатського університету. Історія.  Вип. 6. Івано-Франків­ськ: Плай, 2001.  С.56-69.

Українська греко-католицька церква в Польщі після Другої світової війни: боротьба за існування /Wаrszawskie zeszyty ukrainoznawcze 11-12. Studia Ucrainiкa.  Warszawa, 2001.  С.376-385.

Марчук В. В., Дерев’янко С. М. Кувейтський вимір публічної дипломатії України : проблеми та шляхи їх подолання. Актуальні проблеми філософії та соціології. Вип. 37. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 202–208.

Марчук В. В., Дерев’янко С. М. Цифрова дипломатія України в Кувейті : проблеми та пріоритети. Актуальні проблеми філософії та соціології. Вип. 40. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. C. 182–187.

Марчук В., Голуб’як Н. Підготовка дипломатичних кадрів у контексті становлення і розвитку чеської дипломатії (1989-2004). Актуальні проблеми філософії та соціології. 2023. № 41. C. 141-145.

Климончук В.Й., Марчук В.В. Суб’єкти публічної дипломатії України в Катарі, Кувейті та Об’єднаних Арабських Еміратах. Вісник НТУУ КПІ. Політологія. Соціологія. Право. 2022. Випуск 3(55). С. 61-68.

Факультет історії, політології і міжнародних відносин

кафедра політичних інститутів та процесів

вул. Шевченка, 57/714

м. Івано-Франківськ 76018

E-mail: vasyl.marchuk@pnu.edu.ua

Тел: +38(0342)59-61-46

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Position: Profesor of the Department of Political Institutions and Processes

Scientific degree: Doctor of Historical Sciences

Honorary title: Honored Worker of Education of Ukraine;                                                                                                  Academician of the Ukrainian Academy of Political Sciences

Education:

– historical faculty of Kamyanets-Podilsky State Pedagogical Institute named after V. Zatonsky (1982);

– postgraduate program at the Kyiv State Pedagogical Institute named after M. Gorky (1988);

– doctoral studies at the Institute of History and Political Science of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (2004);

– candidate’s dissertation for the degree of candidate of historical sciences (Institute of Political and Ethnonational Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, 1995);

– dissertation on competition of a scientific degree of the Doctor of Historical Sciences (Yuri Fedkovych Chernivtsi National University, 2004).

Professional activity:

1982 – 1985 – Teacher of history and social studies at Yablunytsia secondary school of Yaremche, Ivano-Frankivsk region.

1988 – 2005 – Assistant Professor, Department of History of Ukraine, Ivano-Frankivsk State Pedagogical Institute named after Vasyl Stefanyk.

2005 – 2014 – Head of the Department of Political Science, Institute of History and Political Science, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

2012-2015 – Vice-Rector for International Cooperation of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

since 2015 – Head of the Department of Political Institutions and Processes, Faculty of History, Political Science and International Relations of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

Other activities:

Initiator of the Precarpathian Center for Political and European Integration Studies (2005).

Head of the International “Academy of European Democracy” – an educational project for students from Ukraine and Poland (2006 – 2012).

Editor-in-Chief of the Bulletin of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University Series: Political Science (since 2007). Member of the editorial boards of 8 scientific journals.

Scientific supervisor of the Precarpathian Historical and Political Science Scientific School (28 candidate and doctoral dissertations were defended).

Member of the Ivano-Frankivsk branch of the Taras Shevchenko Scientific Society.

Member of the National Union of Local History of Ukraine.

Member of the National Union of Journalists of Ukraine.

Awards:

Medal “For Service to the University” (2015)

Laureate of the Volodymyr Polek Regional Prize (2012)

Honorary Doctor of Uzhhorod National University (2010)

Medal “For services to the Ivano-Frankivsk region” (2010)

Honored Worker of Science and Technology of Ukraine (2009)

Academician of the Ukrainian Academy of Political Sciences (2007)

Diplomas of the Ministry of Education and Science of Ukraine (2004, 2006)

awarded the badge “Excellence in Education of Ukraine” (2002)

Internships:

1997 – East European Studies, University of Warsaw

2007 – Institute of Political Science, University of Warsaw

2018 – Institute of European Culture of the Adam Mickiewicz University in Poznan

Scientific interests:

Research interests: methodological and applied problems of research of the history of the Ukrainian church, political consolidation of Ukrainian society, political institutions and processes of Central and Eastern Europe.

Author and co-author of more than 200 scientific and educational works on the history of Ukraine, political history of Ukraine, political science. More than 20 of them have been published abroad.

Contacts:

Department of Political Institutions and Processes

Shevchenko-street, 57/714

76018 Ivano-Frankivsk

Ukraine

Phone number: +38(0342)59-61-46

E-mail: vasyl.marchuk@pnu.edu.ua