Матвієнків Світлана Миколаївна / Svitlana Matviienkiv

 

Кандидатка політичних наук, доцентка кафедри
Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Посада: доцентка кафедри політичних інститутів та процесів

Науковий ступінь: кандидатка політичних наук

Вчене звання: доцентка кафедри політології

Освіта:

1990 – 1995 роки – навчання на факультеті журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка. Диплом спеціаліста з відзнакою, кваліфікація «Журналіст».

1996 – 2000 роки – навчання в аспірантурі філософського факультету Львівського державного університету імені Івана Франка.

2001 рік –  захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатки політичних наук зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси у спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема: «Політична свідомість: суть та умови її формування в процесі державотворення в Україні». Науковий керівник – доктор політичних наук, професор В.М. Денисенко.

Професійна діяльність:

2001 рік –  асистентка кафедри політології Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2004 рік  – на посаді доцентки кафедри політології Інституту історії і політології.

2005 рік  – рішенням Атестаційної колегії МОН України № 5/02-Д від 15.12.2005р. присвоєно вчене звання  доцентки кафедри політології.

2007 рік – співавторка підручника для  студентів  вищих  навчальних  закладів «Політологія. Вступ до спеціальності», якому надано гриф Міністерства  освіти  і  науки  України (лист №1.4/18Г – 1578 від 28.09.2007).

2012 рік – наукова керівниця на захисті дисертації аспіранта кафедри політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігоря Клима на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Тема: “Політична криза: аналіз і технології врегулювання в сучасній Україні”.

З 2015 року – доцентка кафедри політичних інститутів та процесів Факультету історії, політології і міжнародних відносин.

2016 рік  – членкиня групи забезпечення освітньо-професійної програми «Політологія» для першого (бакалаврського) рівня.

01.10. – 31.12. 2018 рік – творча відпустка для завершення написання і видання монографічного дослідження «Трансформація політичної свідомості в умовах становлення демократії в Україні».

З 2019 року – членкиня Національної спілки журналістів України (квиток № 29867).

2020 рік – членкиня екзаменаційної комісії зі вступу до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2020 рік – наукова керівниця переможця (диплом III ступеня) II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політології Н. Головчинського, який проходив на базі кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Тема: “Воєнно-політичний конфлікт на Сході України: перебіг, особливості та шляхи вирішення”. 

2020 рік – нагороджена Грамотою ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника професора І.Є. Цепенди за сумлінну і ефективну підготовку студентів до участі у всеукраїнських змаганнях, популяризацію досягнень наукових колективів університету та з нагоди святкування Дня університету.

2021 рік – старша наукова співробітниця теми “Розроблення механізму стратегічного публічного управління економічною та стратегічною безпекою України”.

З 2021 року –  експерт з акредитації освітніх програм зі спеціальності «052 Політологія» та «061 Журналістика»  Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України (НАЗЯВО).

2021 рік – тренерка з медіаграмотності.

З 2022 року – експерт Національного агентства кваліфікацій (НАК) (рішення №1 до протоколу № 11 (73) від 04.04.2022р)

2022 рік – наукова керівниця студента магістерської програми «Політологія» НАЗАРІЯ ЛУГАРЄВА, який  виборов перемогу у Конкурсі стипендіальної програми “Завтра.UA” Фонду імені Пінчука 2022/2023. Тема конкурсної наукової роботи: «Національна скаутська організація “Пласт” у процесі державотворення в Україні».

Обов’язки на кафедрі політичних інститутів та процесів:

керівництво навчальною практикою в засобах масової інформації для студентів ІІ курсу спеціальності «Політологія»; відповідальна за зв’язки зі ЗМІ; роботу сайту кафедри та поширення інформації про діяльність кафедри в соціальних мережах.

Стажування:

2007 рік – кафедра політології  філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (звіт про стажування).

2012 рік – кафедра теорії та історії політичної науки філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (звіт про стажування).

2017 рік – кафедра політології та міжнародних відносин Інституту соціальних та гуманітарних наук Національного університету «Львівська політехніка». Довідка № 539 від 07.04.2017 р., тема: «Політична криза: аналіз і технології врегулювання в сучасній Україні».

2022 рік – міжнародне стажування (комплексне підвищення кваліфікації) у формі самоосвіти обсягом 180 годин (6 кредитів ECTS) на тему «Fudraising and organization of project activities in educational establishments: European experience» («Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід»), дистанційно в Department of Polish- Ukrainian Studies of Jagiellonian University in Krakow (кафедра Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету (м.Краків, Республіка Польща, 12.02 – 20.03.2022р.). Тема:  «Information Security of Citizens as a Component of National Security of the State»  («Інформаційна безпека громадян як складова національної безпеки держави»); затверджене ухвалою Вченої ради Прикарпатського національного університету (протокол № 4 від  26 квітня 2022 року). Сертифікат № SZFL-001713

Професійне підвищення кваліфікації, проходження онлайн-навчання. Сертифікати:

Експерт з акредитації освітніх програм Prometheus

Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах  Prometheus

Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в інтернеті та на телебаченні  Prometheus

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів Prometheus

Інформаційні війни Prometheus 

Тренер з медіаграмотності (Академія Української Преси)

The best контентмейкер – про що писати 52 тижні у році  (Академія Української Преси)

Мобільна журналістика: оперативно, креативно, відповідально (Академія Української Преси)

Школа фактчекерів: викривачі фейків на тематику пандемії (Академія Української Преси)

Викладачі 4.0: Ефективні підходи для дистанційної освіти  Servier Ukraine, UGEN

Плагіат і його наслідки для журналів, організацій та авторів Clarivate Web of Science

Розширений пошук в новому інтерфейсі Clarivate Web of Science

Міжнародна сертифікація CSB – навички спілкування  Certiport

Міжнародна сертифікація викладачів від компанії Майкрософт Certiport

Цифрові інструменти в онлайн та офлайн навчанні (ПНУ ім. В. Стефаника)

“Перевернуте навчання” як одна з сучасних освітніх технологій  (ПНУ ім. В. Стефаника)

Як використовувати QR-код у дистанційному навчанні? (ПНУ ім. В. Стефаника)

Використання інструментів фасилітації в онлайн-навчанні (ПНУ ім. В. Стефаника)

Пошук інформації у Scopus   BrightTalk

Профіль автора у Scopus  BrightTalk

Наукові інтереси:

проблеми та перспективи розвитку політичної науки, формування національно-політичної свідомості, державна інформаційна політика, функціональні особливості регіональних медіа

Автор і співавтор більше 120 наукових та навчально-методичних праць, окремі з яких опубліковані за кордоном

Посилання на профіль в ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7719-7791

Статті в журналах  ScopusWeb of  Science

Tetiana Lushahina, Natalia Hromadska, Svitlana Matviіenkiv «Formation of Community Security Policy in the Conditions of Decentralization as a Component of National ecurity of Ukraine» Proceedings of the International Conference on Social Science, Psychology and Legal Regulation (SPL 2021) Atlantis Press, 2021. WOS (Web of Science) DOIhttps://doi.org/10.2991/assehr.k.211218.013

Klymonchuk, V., Matviienkiv, S., Boychuk, I., Dotsiak, I., & Trebyk, L. (2023). The role of mass media in the information security public management system: El papel de los medios de comunicación en el sistema de gestión pública de la seguridad de la información. Cuestiones Políticas, 41(78), 612-627. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4178.42  https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/40690

Підручник

Денисенко В.М.,  Матвієнків С.М., Штерн В.Ю. Політологія. Вступ до спеціальності. Підручник для студентів вищих навчальних закладів.  Львів: Астролябія, 2007.  360 с.

Індивідуальні  монографії

Матвієнків С.М. Політична свідомість: суть та умови її формування в процесі державотворення в Україні: монографія. Івано-Франківськ: НАІР, 2017. 200с.

Матвієнків С.М. Трансформація політичної свідомості в умовах становлення демократії в Україні:  монографія. 2-е вид. допов. і переробл. Івано-Франківськ: НАІР, 2018. 252 с.

Матвієнків С.М.  Регіональні ЗМІ: функціональні особливості та вплив на інформаційний простір держави (досвід Івано-Франківщини): монографія / С. М. Матвієнків. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2022. – 268 с. ISBN 978-966-286-236-2

Розділи монографій

Кафарська О.Б., Матвієнків С.М. Засоби масової комунікації в політичній системі України // Політична система України: проблеми становлення  і  розвитку: монографія / [В.С. Великочий, М.А. Геник,  Г.О. Дичківська та ін.]; За ред. В.І. Кафарського. К.: Центр учбової літератури, 2008.  С. 390-405

Клим І.М., Матвієнків С.М. Політична криза: аналіз і технології врегулювання в сучасній Україні: монографія.  Івано-Франківськ: НАІР, 2017.  220 с.

Matviіenkiv S.M., Lushahina T.V. Determinants of national-political consciousness of modern Ukrainian society/Social Sciences: Regularities and Development Trends: Collective monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2020. S. 94-113

Swietłana Matvienkiv. Wpływ nowych mediów na proces wyborczy we współczesnej Ukrainie. Ponad podziałami. Wspólne perspektywy i dążenia w polsko-ukraińskiej współpracy naukowej. Monografia nr. 19 Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych / Redakcja naukowa Leszek Pawelski, Marek Rembierz. Szczecinek ‒ Dąbrowa Górnicza: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, 2021. S.277-288

Матвієнків С.М. Інформаційний простір сучасної України як складова національної безпеки і суверенітету держави/Політична наука: теорія, методологія, практика: монографія/ [за ред. Климончука В.Й.]; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника; Факультет іст., політол. і міжнар. відносин. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2021. С. 207-225

Матвієнків С.М. Регіональні медіа: дефініція поняття та особливості функціонування в умовах російсько-української війни 2022 року. Російсько-українська війна (2014–2022 рр.): історичні, політичні, культурно-освітні, релігійні, економічні та правові аспекти: Наукова монографія. Рига, Латвія: “Baltija Publishing”, 2022. С. 992-999 ISBN 978-9934-26-223-4

Луцишин Г., Матвієнків С. Парламентське представництво національних меншин у країнах Вишеградської групи. Актуальні проблеми політики, інформації та безпеки: колективна монографія [за ред. Марчука В.В.] Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника; Факультет іст., політол. і міжнар. від-н. Івано-Франківськ, 2022. с. 68-108

Статті у фахових виданнях

Матвієнків С.М. Роль  ЗМІ  в  демократичному  процесі  сучасної  України. Вісник  Прикарпатського  університету.Серія: Історія.  Вип. 7.  Івано-Франківськ: Плай, 2003. С. 54 – 64

Матвієнків С.М. Особливості  формування  політичної  свідомості  в  Україні  в  умовах  трансформації  політичної системи. Україна Соборна: В 3 т. Т. 1. Вип. 2. Київ: Інститут історії НАН України, 2005. С. 372 -381

Матвієнків С.М. Мас – медіа  і  демократизація  сучасного  суспільства. Науковий  вісник  Ужгородського  унів-ту. Серія: Політологія, Соціологія, Філософія. Вип. 2. Ужгород: СМП«Вісник  Карпат», 2005. С. 216-224

Матвієнків С.М. Гендерна  політика: суть, проблеми  та  українські  реалії. Науковий  вісник  Чернівецького університету: Збірник  наукових  статей. Історія. Політичні  науки.  Міжнародні  відносини. Вип. 272. Чернівці: Рута, 2005. С. 251-256.

Матвієнків С.М. Свобода  слова  в  сучасній  Україні. Вісник  СевДТУ. Вип.71: Політологія: Зб. наук. пр.  / Редкол.: Ю. Бабінов (відп. ред.)та ін.; Севастоп.  нац. техн. ун-т. Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2006. С. 189-197

Матвієнків С.М. Гендерна  політика  в  Україні: проблеми  формування  та  реалізації. Вісник  Прикарпатського  університету. Сер: Політологія. Вип. І. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський  відділ ЦІТ,  2006. С. 23-30

Матвієнків С.М. Маніпуляційні впливи в системі політичних технологій. Вісник Прикарпатського університету. Сер: Політологія. Вип. ІІ-ІІІ. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський  відділ ЦІТ, 2007. С. 63-68

Матвієнків С.М. Інформаційний простір України як чинник інтеграції суспільства. Українознавчі студії. Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський  відділ ЦІТ, 2007-2008. № 8 – 9. С. 252 – 258

Матвієнків С.М. Інформаційні війни: їх суть та вплив на політичну сферу суспільства. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія. Випуск 10. Ужгород: Вид-во УжНУ „Говерла”, 2008. С. 113-119

Матвієнків С.М. Масова комунікація в соціально-політичній структурі суспільства. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал. 3’2008. К.: Міленіум, 2008. С. 105-110

Матвієнків С.М. Інструментарій протидії загрозам в інформаційній сфері. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 41. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. С. 646-653

Матвієнків С.М. Вплив масової комунікації на політичну сферу перехідного суспільства. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія. Випуск 13. Ужгород: Вид-во УжНУ „Говерла”, 2009. С. 278-281

Матвієнків С., Клим І. Особливості політичних криз у період еволюції політичної системи  Франції. Сучасна українська політика. К.: Український центр політичного менеджменту,  2010. Вип. 21. С. 307-315

Матвієнків С.М. Етнополітична регіоналізація сучасної України. Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне: РДГУ, 2013. Вип. 11. С. 207-214

Матвієнків С.М., Штерн В.Ю. Вплив політичних міфів на свідомість молоді в сучасній Україні. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. Вип. 5. Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. С. 72-78

Матвієнків С.М. Регіональні ЗМІ України в контексті політичних трансформацій суспільства. Політологічні записки: Збірник наукових праць.Вип.1(9). Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2014. С.56-64

Матвієнків С.М. Етнополітика. Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації/ За наук. ред. д-ра політ. н.  Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О.М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. Львів: «Новий Світ-2000», 2014. С. 202-204.

Матвієнків С.М. Етнократія. Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації/ За наук. ред. д-ра політ. н.  Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О.М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. Львів: «Новий Світ-2000», 2014. С. 200-202

Матвієнків С.М. Етнорегіоналізм. Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації/ За наук. ред. д-ра політ. н.  Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О.М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. Львів: «Новий Світ-2000», 2014. С. 211-212

Матвієнків С.М. Національна ідея. Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації/ За наук. ред. д-ра політ. н.  Хоми Н. М. [В. М. Денисенко, О.М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. Львів: «Новий Світ-2000», 2014. С. 415-416

Матвієнків С.М. Маклуен Герберт Маршал. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч.  закл./За заг. ред. Н.М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]. Львів: Новий Світ-2000, 2014. С. 406-407 

Матвієнків С.М. Етнорегіоналізм. Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації. 3-є видання, виправлене та доповнене / укладач В.М. Піча; наук. ред. Л.Д. Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М. Хоми. Львів: Новий Світ-2000, 2014. С. 120

Матвієнків С.М. Політичний клас. Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації. 3-є видання, виправлене та доповнене / укладач В.М. Піча; наук. ред. Л.Д. Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М. Хоми. Львів: Новий Світ-2000, 2014. С. 312

Matviienkiv Svitlanа. Features of transformation of national political culture under conditions of a democratic political regime// Newsletter of Precarpathian University. Political science. Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Ivano-Frankivsk: Іssue 11.  2017.  P.71-75

Матвієнків С.М. Регіональні ЗМІ як інструмент формування локальної ідентичності. Політичне життя/ Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця: Видавництво Донецького національного університету імені Василя Стуса.  №4, 2017. С.83-86

Матвієнків С.М. Зв’язки органів місцевої влади з громадськістю (на прикладі Івано-Франківщини). Прикарпатський вісник НТШ. Думка. 2018. №5(49). С.136-145

Матвієнків С.М. Державна інформаційна політика в контексті інтеграції України в Європейський Союз. Вісник Прикарпатського університету. Політологія. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ: ЛІК, Вип.12.  2018. С.227-234

Матвієнків С.М. Організація і методи комунікації органів державної влади із засобами масової інформації (на прикладі Івано-Франківської області). Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. Львів, Вип. 19. 2018. С. 162-169

Матвієнків С.М. Вплив національно-політичної свідомості сучасного українського суспільства на інформаційний простір держави. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії/Східноєвропейський   нац.   ун-т   ім. Лесі Українки. Луцьк, № 2 (4). 2018. С. 126-136

Матвієнків С.М. Національна свідомість як чинник формування політичної нації. Гілея: науковий вісник.  К.: «Видавництво «Гілея», 2019. Вип. 141 (2). Ч. 3. Політичні науки. С. 43-48

Матвієнків С.М.  Інформаційний простір сучасної України: законодавчий аспект. Держава і право: Збірник наукових праць. Серія Політичні науки. Випуск 83 / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2019. С. 74-84 

Матвієнків С.М. Трансформація українського суспільства на шляху євроінтеграційного транзиту/ Україна – Європейський Союз: від партнерства до асоціації: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. Вип.ІІ. Луцьк, Терен, 2019.  С. 248-255   

Матвієнків С.М. Роль періодичних видань у розвитку україно-польських відносин на Прикарпатті. Гуманітарні візії.  Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2020.  Том 6.  № 2. С. 34-40

Матвієнків С., Головчинський Н. Теоретико-методологічні засади дослідження поняття «війна». Вісник Прикарпатського університету. Сер. Політологія. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.  Івано-Франківськ: Плай. 2020. Вип. 14.  С. 103-113

Матвієнків С. Преса національних меншин сучасної України (на прикладі м. Івано-Франківська). Політологічний вісник: збірник наукових праць / голов. ред. В. Ф. Цвих; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. К.: ТОВ «Вадекс», 2020. Вип. 85. с. 238-251

Лушагіна Т., Матвієнків С. Індекс інформування в об’єднаних територіальних громадах на прикладі Миколаївської та Івано-Франківської областей. Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса, Сер.: Політичні науки. Вінниця,  2021. №6. С. 55-63

Матвієнків С. Громадські організації національних меншин Прикарпаття в суспільно-політичному житті регіону. Політичне життя. Вінниця, 2021. №3. С. 19-24

Матвієнків С. Інформаційна діяльність як невід’ємна складова формування іміджу сучасного закладу вищої освіти. Соціальні комунікації: теорія та практика. Науковий піврічний журнал. Том 14(1),січень –червень, 2022. 257.с 209-221

Шмаленко Ю., Матвієнків С. Законодавче врегулювання медійної сфери в Україні як важливий крок України до вступу в ЄС. Політикус. Спецвипуск, 2022. с. 136-142

Матвієнків С. М., Шмаленко Ю. І., Кольцов В. М.Проблеми та перспективи розвитку національного інформаційного простору України. Актуальні проблеми філософії та соціології. Вип. 37. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С.223-227

Матвієнків С., Лушагіна Т. Інформаційна політика закладів вищої освіти в умовах російсько-української війни. “ПОЛІТІКУС”. 2023. №5. С. 61-68.

Статті у зарубіжних виданнях

Матвиенкив С.Н. Суть и проблемы формирования государственной информационной политики современной Украины. Language – Culture – Politics: International  Journal. Chełm: Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, 2019. Vol.1. S. 259-271

Матвієнків С.М. Інструменти захисту свободи слова в умовах гібридної війни в Україні. Studia Politologica Ucraino-Polona: prace naukowe / за ред. С. Рудницького. Житомир-Київ-Краків. 2019. Вип. 9. C. 65-76

Матвієнків С.М., Головчинський Н. Війна на сході України: перебіг, особливості та шляхи закінчення Суспільно-політичні та психологічні студії. Вип. 3 / [за. ред. І. Конєчної-Саламатін, Н. Портницької, С. Рудницького]. Житомир-Варшава: ФОП Гембарський О.П., 2019. С. 52-59

Svitlana Matviіenkiv, Olha  Anisimovych–Shevchuk. Influence of  external   and   internal factors on the  information space of modern-day Ukraine/ Studium Europy Środkowej i Wschodniej. Kutno: Wydawnictwo Wyższej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie, Wydział Studiów Europejskich, 2019. № 11. S. 149-164

Svitlana Matviіenkiv, Kobets Yuliia. Social media and public media organizations in presidential election campaign 2019/ Evropský politický a právní diskurz.  2019. Svazek 6. 4. Vydání. S. 80-87.

Matviienkiv, S., & Shmalenko, I. (2022). Mass media of national minorities as a means of national reconciliation in society. Studia Europaea Gnesnensia24(24), 29–48. ISSN 2082-5951 ISSN (Online) 2720-7145   https://doi.org/10.14746/seg.2022.24.2

Матвієнків С.М. Представництво національних меншин Польщі в органах державної влади. Krakowskie Studia Małopolskie, 2022, nr 4 (36). 281-302

Методичні посібники

Матвієнків С.М. Методичний  посібник  з  курсу  «Етнополітологія»  (навчальна  програма,  плани  семінарських  занять  та  програмові  вимоги  до  курсу). Івано-Франківськ: Друкарня «ДКД», 2003. 32 с.

Матвієнків С.М. Написання  та  захист  бакалаврської  кваліфікаційної  роботи. Методичні  рекомендації. Івано-Франківськ: Друкарня «ДКД», 2004. 37 с.

Матвієнків С.М. Засоби  масової  інформації  в  політичному  житті  суспільства. Методичні  рекомендації. Івано-Франківськ:  Плай, 2005. 46 с.

Матвієнків С.М. Політичні  ідеології. Методичний  посібник. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський  відділ ЦІТ,  2006. 150 с.

Матвієнків С.М. Написання та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.- 2-е вид., перероб. і допов. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський  відділ ЦІТ, 2008. 48 с.

Матвієнків С.М. Програма та методичні рекомендації з організації навчально-ознайомлювальної практики у ЗМІ. Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський  відділ ЦІТ, 2008. 36 с.

Матвієнків С.М. Методологія  наукових  досліджень. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 8.040301 «Політологія». Івано-Франківськ: Вид.-во ПНУ ім. В. Стефаника,  2010. 84 с.

Матвієнків С.М. Дипломна та магістерська робота як кваліфікаційне дослідження. Методичні вказівки до написання та захисту. Івано-Франківськ: Вид.-во ПНУ ім. В. Стефаника,  2013. 60 с.

Матвієнків С.М., Штерн В.Ю. Політична соціологія: методичні рекомендації для студентів Інституту історії, політології і міжнародних відносин спеціальності «Політологія». Івано-Франківськ: Вид.-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,  2014. 32с.

Матвієнків С.М. Етнополітологія. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.030104 «Політологія».  Івано-Франківськ: НАІР,  2018. 32с.

Матвієнків С.М.  Засоби   масової   інформації  в  політичному житті  суспільства. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.030104«Політологія».  Івано-Франківськ: НАІР,  2018. 62с.

Матвієнків С.М. Програма та методичні рекомендації з організації навчальної практики у засобах масової інформації. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.030104  «Політологія». Івано-Франківськ: НАІР,  2018. 28с. 

Матвієнків С.М. Науковий семінар. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.030104 «Політологія». Івано-Франківськ: НАІР,  2018. 90с.

Матвієнків С.М. Політична антропологія: методичний посібник.  Івано-Франківськ: ПНУ ім. В. Стефаника, 2021. 72 с.

Матвієнків С.М. Політична антропологія. Хрестоматійні матеріали до курсу. Івано-Франківськ: ПНУ ім. В. Стефаника, 2021. 78 с.

Дерев’янко С.М., Матвієнків С.М. Політичне прогнозування: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ :Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2022. 146с.

Наукові конференції

Матвиенкив С.Н., Клим И.М. Механизмы препятствия возникновению политических кризисов, как средство поддержания конституционного правопорядка  // Законность и правопорядок в современном обществе: сборник материалов I Международной научно-практической конференции / Под. общ. ред. С.С.Чернова. Новосибирск.: Издательство  НГТУ, 6 октября 2010. C. 238-241 

Матвієнків С.М. Методологічні основи дослідження міжнародних політичних криз/ Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів: НУ ЛП, 23 березня 2017. С. 64-70  

Матвієнків С.М. Міжнародна міграція: національний вимір/ Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів: НУ ЛП, 29 березня 2018. С. 216-221  

Матвієнків С.М. Сучасна національно-політична свідомість українських громадян/ Третя міжнародна наукова конференція кафедри політології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Шведи). Львів, 3 листопада 2018

Матвієнків С.М.  Трансформація українського суспільства на шляху євроінтеграційного транзиту// Міжнародна науково-практична конференція «Україна-Європейський Союз: від партнерства до асоціації» Львів: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції, 19-20 березня 2019р. С. 248-255

Матвієнків С.М.  Інформаційна політика України в контексті європейської інтеграції /Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики // Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 28 березня 2019 р.).  Львів: НУ ЛП, 2019.  С. 176-181

Матвієнків С.М. Інформаційний простір сучасної України та національна безпека//Інформаційна війна як новий вимір геополітичної ривализації: матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019. 3-4 червня. С. 46-49

Матвієнків С.М. Інформаційний простір: підходи щодо визначення поняття//Сучасний рух науки: тези доп. VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 червня 2019 р. Дніпро, 2019.  С. 1114-1119

Матвієнків С.М.  Активність медійних громадських організацій як ефективний інструмент  становлення демократії в Україні// Громадський активізм українських мігрантів Європи: згуртовані новими викликами: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 24 жовтня 2019 р. Львів: Видавництво «Апріорі», 2019. С. 79-85.

Луцишин Г.І., Матвієнків С.М.   Президентська виборча кампанія 2019 року: роль медіа/ Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами четвертої міжнародної наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 9 листопада 2019 року/ за ред. А. Романюка і В. Литвина.  Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020.  Вип. 4.  С. 76-82.

Матвієнків С.М. Теоретико-методологічні основи дослідження поняття «війна». Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наукової онлайн-конференції з міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. /  Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2020.  С. 112-116 (0,2 друк. арк.)

Анісімович-Шевчук О.З., Матвієнків С.М. Політична комунікація: до проблеми формування інформаційного простору України. Political science, philosophy, history and sociology: development areas and trends in Ukraine and EU: іnternational scientific and practical conference. Wloclawek, Republic of Poland, October 30–31, 2020. Wloclawek: Izdevniec-iba «Baltija Publishing», 2020. p. 103-106     

Матвієнків С., Бирич І. Суспільне мовлення і місцеві вибори в Україні: роль та особливості Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи): матеріали п’ятої Міжнародної наукової конференції, 28 листопада 2020 р. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020.      

Матвієнків С.М. Гібридна війна як складне суспільно-політичне явище.  Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наукової онлайн-конференції з міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2020.  С. 112-116

Матвієнків С.М.  Трансформація свідомості  українського суспільства на шляху до євроінтеграції. Європейська інтеграція Львівщини: кращі практики, проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, 11 листопада 2020 р. Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2020. С.79-85

Матвієнків С.М.  Військова агресія Росії проти  України: виклик для сучасної системи міжнародної безпеки. Конфлікти на пострадянському просторі: вирішення, перспективи, динаміка: матеріали Всеукраїнської онлайн-конференції, 1–2 грудня 2020. Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2020

Матвієнків С.М.  Роль ідеології державності в інтеграції розколотого суспільства. VII Методологічні читання – Сучасна політична наука: нові виклики та контексти (пам’яті професора Валерія Миколайовича Денисенка): Матеріали сьомої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 11 грудня 2020 р.) / За наук. ред. д. політ. н., Г.В. Шипунова; відп. за вип. А.М. Сабара, Г.В. Іленьків. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2020. С.84-88

Матвієнків С.М. Інструменти захисту свободи слова в сучасній Україні//Матеріали звітної наукової веб-конференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2019 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 6-8 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020.  С .56-58 

Матвієнків С.М. Газета ««KURIER GALICYJSKI»» та її роль у співдружності польського та українського народів/Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2020 рік ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 5–9 квітня 2021 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2021. С.86-88

Матвієнків С.М. Представництво національних меншин у парламенті Словаччини /Українські громади за кордоном: нові точки відліку: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 22 квітня 2021 р. Львів, 2021. С.111-113

Матвієнків С.М. Загрози національній безпеці в інформаційній сфері/Інформаційна гігієна як напрям національної безпеки: матеріали I міжнар. наук. он-лайн конф. Луцьк, 2021. С. 14-18

Матвієнків С.М.  Взаємодія молодіжної аудиторії з мас-медіа.Ольвійський форум – 2021: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі: XV Міжнар. наук. конф., м. Миколаїв: програма та тези: IІI Міжнар. наук.-практ. конф. 10 червня 2021 р., «Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України» / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. С. 76-78

Матвієнків С.М., Іван Кепещук. Расові теорії  у зовнішній політиці держав світу.  Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональні виміри. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Івано-Франківськ, 28-29 травня 2021 р. С. 654-671

Світлана Матвієнків, Ірина Бирич. Суспільне мовлення і місцеві вибори в Україні: роль та особливості/ Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами п’ятої міжнародної наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 28 листопада 2020 року / за ред. Анатолія Романюка і Віталія Литвина. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021.  Вип. 5.  С. 216-221

Матвієнків С.М. Громадські організації угорської  національної меншини Івано-Франківщини/Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку суспільних наук у ХХІ столітті»: збірник тез доповідей.  Львів: НУ ЛП, 2022. с.61-64

Матвієнків С  М.   Національні меншини Угорщини: представництво в органах державної влади/ Політичні партії і вибори : українські та світові практики : зб. ст. і тез за результатами міжнародної наукової конференції «Малі політичні партії та актори у політичному процесі на регіональному та локальному (субнаціональному) рівнях : Україна і світ» – шостої у рамках серії міжнародних конференцій кафедри політології «Політичні партії і вибори : українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 26–27 листопада 2021 року / [за ред. Анатолія Романюка і Віталія Литвина]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – Вип. 6. С. 328-335

Матвієнків С.М. Функціональні особливості регіональних ЗМІ в сучасній Україні. Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2021 рік Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 4–5 квітня 2022 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2022.  с.60-62

Матвієнків С. М., Лещишин О. Регіанальні медіа України під час російсько – української війни. Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональний виміри. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково – практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 27-28 жовтня 2022року) ІІ частина. Івано-Франківськ, 2022. с. 116-123

Матвієнків С. М. Інформаційний простір і міжкультурна комунікація. Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 листопада 2022 р., м. Одеса. Ч. 1. – Львів – Торунь: Liha-Pres, 2022. С. 245-248

Матвієнків С. М., Головчук Ю.М. Трансформація регіональних медіа в умовах воєнного стану. Трансформація українського суспільства в цифрову еру : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 23 березня 2023 р.). Одеса : Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», 2023. С. 82-84. 

Факультет історії, політології і міжнародних відносин

кафедра політичних інститутів та процесів

вул. Шевченка, 57/714

м. Івано-Франківськ 76018

E-mail: svitlana.matviienkiv@pnu.edu.ua

Тел: +38(0342)59-61-46

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Position: Associate Professor of the Department of Political Institutions and Processes

Scientific degree: Candidate of Political Science (Ph.D in Political Science)

Academic title: Associate Professor of the Department Political Science

Education:

1990 – 1995 – Faculty of Journalism of Ivan Franko State University of Lviv.  M.A. Honours in Journalism.

1996 – 2000 – postgraduate studies at the Faculty of Philosophy of Ivan Franko State University of Lviv.

2001 – obtained  Ph.D in Political Science  (specialty 23.00.02 – political institutes and processes) from the specialized academic council of Ivan Franko National University of Lviv where she defended her thesis  “Political consciousness: the essence and conditions of its formation in the process of state formation in Ukraine” Supervisor – Doctor of Political Science, Professor VM Denisenko.

Professional activity:

2001 – Lecturer at the Department of  Political Science, Institute of History and Political Science of  Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

2004 – Associate Professor of the Department of Political Science, Institute of History and Political Science.

2005 – By the decision of the Certification Board of the Ministry of Education and Science of Ukraine on December 15, was awarded the academic title of Associate Professor of Political Science.

2007 – co-author of a textbook for higher educational institutions students “Political Science. Admission to the specialty”, which was given the stamp of the Ministry of Education and Science of Ukraine (letter .41.4 / 18G – 1578 from 28.09.2007).

2012 – research supervisor for the thesis defense of a post graduate student of the Department of Political Science of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University Igor Klym, for Ph.D in Political Science at Ivan Franko National University of Lviv.

2015 – Associate Professor of  the Department of Political Institutions and Processes, Faculty of History, Political Science and International Relations.

2016 – a member of the group providing educational and professional program Political Science for the first (bachelor’s) level.

01.10. – 31.12. 2018 – vocation to complete the writing and publication of a book “Transformation of political consciousness in the formation of democracy in Ukraine”.

2019 – Member of the National Union of Journalists of Ukraine.

2020 – Supervisor of the winner (diploma of III degree) of the II round of the All-Ukrainian competition of student’s research papers in political science N. Golovchinsky.

2020 – awarded the Diploma of the Rector of the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, for constant and effective preparation of students for participation in all-Ukrainian competitions, popularizing of achievements of university scholars and on the occasion of the celebration of the Day of University.

2021 – Senior Researcher on “Development of a mechanism for strategic public management of economic and strategic security of Ukraine.”

Responsibilities at the Department of Political Institutions and Processes:

supervising second-year students’ educational practice in mass media; responsible for relations with media, the work of the department’s website and spreading of the information about the department’s activities in social networks.

Internship:

2007 – Department of Political Science, Faculty of Philosophy, Ivan Franko National University of Lviv.

2012 – Department of Theory and History of Political Science, Faculty of Philosophy, Ivan Franko National University of Lviv.

2017 – Department of Political Science and International Relations, Institute of Social Sciences and Humanities, Lviv Polytechnic National University.

Scientific interests:

formation of national-political consciousness, state information policy, new media, problems and prospects of political science development.

Contacts:

Department of Political Institutions and Processes

Shevchenko-street, 57/714

76018 Ivano-Frankivsk

Ukraine

Phone number: +38(0342)59-61-46

E-mail: svitlana.matviienkiv@pnu.edu.ua