Освітній рівень Бакалавр

Кафедра політичних інститутів та процесів готує фахівців зі спеціальності «052 Політологія» за двома освітніми програмами «Політологія» та «Політологія. Національна безпека» за освітнім рівнем Бакалавр денної та заочної форми навчання.

Прийом на освітній рівень Бакалавра на перший курс  (3 роки 10 місяців) здійснюється на основі атестата про повну загальну  середню освіту та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти за державним замовленням чи за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі Ваговий коефіцієнт
Українська мова і література 100 0,3
Історія України 100 0,4
на вибір: Іноземна мова/ Математика/Біологія/Географія/Фізика/Хімія 100 0,3

Прийом на освітній рівень Бакалавра на другий курс (2 роки 10 місяців) здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі Ваговий коефіцієнт
Сертифікат ЗНО (українська мова і література) 100 0,3
Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 100 0,3
Фаховий іспит (Політологія) 100 0,4

Для вступу абітурієнт до заяви, поданої в паперовій формі, додає:

– документ державного зразка про повну середню освіту і додаток до нього;

– сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання;

– копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

– чотири кольорові фото розміром 3х4 см, електронне фото шириною 120 пікселів та висотою 150 пікселів;

– копію ідентифікаційного податкового номера;

– теку на зав’язках та один конверт.