Освітній рівень Магістр

Кафедра політичних інститутів та процесів готує фахівців зі спеціальності «052 Політологія» за освітнім рівнем МАГІСТР денної та заочної форм навчання з присвоєнням кваліфікації «Політолог, викладач суспільно-політичних дисциплін».

Прийом на освітній рівень магістра (1 рік 4 місяці) проводиться для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за  спеціальністю «Політологія» та за іншими суміжними спеціальностями за державним замовленням чи за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі результатів:

  1. Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови (коефіцієнт – 0,4)
  2. Фахового іспиту (комплексний іспит з політології) (коефіцієнт – 0,6)
  3. Інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про освіту) – максимум 20 балів

Для вступу абітурієнт до заяви, поданої в паперовій формі, додає:

  • документ державного зразка про здобуття освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра і додаток до нього;
  • сертифікат ЄВІ з іноземної мови;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • чотири кольорові фото розміром 3х4 см, електронне фото шириною 120 пікселів та висотою 150 пікселів;
  • копію ідентифікаційного податкового номера;
  • теку на зав’язках та один конверт.

Програма вступного випробування з політології

Програма вступного випробування з Політичних інститутів і процесів в Україні