Освітній рівень Магістр

Кафедра політичних інститутів та процесів готує фахівців зі спеціальності «052 Політологія» за освітнім рівнем МАГІСТР денної та заочної форм навчання з присвоєнням кваліфікації «Політолог, викладач суспільно-політичних дисциплін».

Прийом на освітній рівень магістра (1 рік 4 місяці) проводиться для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за  спеціальністю «Політологія» та за іншими суміжними спеціальностями за державним замовленням чи за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Інформація для вступників у магістратуру у 2022 році:

У 2022 році усі спеціальності для вступу у магістратуру мають свої особливості.

Умови вступу до Прикарпатського університету для вступників на кон’юнктурні спеціальності.

У 2022 році МОН виокремило серед переліку галузей знань так звані “кон’юнктурні”, які вимагають окремих правил вступу.

Переглянути перелік кон’юнктурних спеціальностей, на які оголошено прийом до ПНУ у 2022 році

Вступники на кон’юнктурні спеціальності складатимуть при вступі два іспити. Перший – магістерський тест навчальної компетентності (МТНК). Другий – фаховий вступний іспит у Прикарпатському університеті у вигляді комп’ютерного тестування.

МТНК організовується та проводиться Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Для того, щоб скласти Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК), на нього треба зареєструватисяІнформація про реєстрацію на магістерський тест навчальної компетентності буде розміщена на сайті університету, яка з’явиться 27 червня. Реєстрація на МТНК розпочнеться 27 червня і триватиме до 18 липня. Після успішної реєстрації вам прийде запрошення для участі у МТНК, який буде відбуватися у тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ), тобто у закладах освіти, де окремі класи/аудиторії будуть відповідним чином обладнані у три сесії:

  • основна  – з 10 серпня до 17 серпня;
  • додаткова – з 07 вересня до 10 вересня;
  • спеціально організована – вересень – жовтень (терміни буде визначено пізніше).

Після успішного складання МТНК, вступники на кон’юнктурні спеціальності можуть подавати заяву на вступ (через електронний кабінет вступника), та по мірі надходження заяв будуть включені до розкладу для складання фахового вступного іспиту у ПНУ зі спеціальності, на яку подаєте заяву.

Переглянути тестові завдання, які будуть використані під час проведення фахових вступних іспитів

За результатами МТНК і фахового вступного іспиту вступники на кон’юнктурні спеціальності будуть зараховуватися до університету. Також для вступу на ці спеціальності подається мотиваційний лист.

Важливо: якщо у вас є диплом магістра або спеціаліста і ви бажаєте вступити в магістратуру на одну із кон’юнктурних спеціальностей і з певних причин ви не складали МТНК, ви можете замість МТНК складати в університеті індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови.

Умови вступу до Прикарпатського університету для вступників на інші, НЕкон’юнктурні спеціальності.

Для вступу на інші, некон’юнктурні спеціальності у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника у 2022 році для претендентів на бюджетні місця необхідно складати фаховий вступний іспит в університеті у вигляді комп’ютерно тестування та подати мотиваційний лист. Для претендентів тільки на контрактне навчання для вступу достатньо подати мотиваційний лист.

Фахові вступні випробування проводитимуться із 22 серпня по 17 вересня згідно з розкладом. Розклад можна буде переглянути на інформаційній сторінці для вступників у магістратуру.

Подання заяв для вступу у магістратуру у 2022 році відбувається через електронний кабінет вступника. Реєстрація електронних кабінетів для вступників у магістратуру розпочнеться 1 серпня. Подання заяв для вступу до університету – із 16 серпня.

Детальна інформація щодо вступу у магістратуру (необхідні документи, терміни вступної кампанії…)