Практика у ЗМІ

Положення про проходження практики

Інформація про практику в ЗМІ

Методичні рекомендації для моніторингу практики

Робоча програма практики в ЗМІ

Щоденник практики

Практика 2017 наказ

Практика 2018 наказ +розпорядження

Практика 2019 наказ +розпорядження

Практика 2020 наказ +розпорядження

Практика 2021 наказ +розпорядження

Навчальна практика в ЗМІ студентів II курсу спеціальності «Політологія» є важливою частиною професійної підготовки фахівців-політологів. Головне призначення практики – це подаль­ший розвиток і практичне вдосконалення набутих теоретичних знань з курсу «ЗМІ в політичному житті суспільства», оволодіння навичками збору та аналізу політичної інформації.  Базами практики є редакції газет, радіо, телебачення, Інтернет-видання, а також прес-служби та  рекламні агентства міста Івано-Франківська.