Програмові вимоги ОР Магістр 2022р.

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ

«ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ»

 1. Новітній конституційний процес в Україні: основні етапи.
 2. Підготовка і прийняття Конституції України в 1990-1996 рр. Конституційний договір.
 3. Порядок внесення змін до Конституції України.
 4. Верховна Рада України як єдиний законодавчий орган. Повноваження і функції ВРУ.
 1. Інститут президентства в Україні. Правовий статус і повноваження Президента України.
 1. Кабінет Міністрів Україні як вищий орган виконавчої влади. Склад і повноваження уряду.
 1. Система органів правосуддя в Україні. Принципи судочинства. Верховний і Конституційний Суд України.
 1. Розвиток багатопартійності в Україні.
 2. Політичний спектр діючого парламенту в Україні.
 3. Конституційні основи національної політики
 4. Закон України про освіту та його застосування до національних меншин
 5. Цілі і методи «Помаранчевої революції» 2004 р.
 6. Результати і наслідки Революції гідності 2014 р.
 7. Цілі адміністративної реформи в Україні
 8. Модернізація і європеїзація стандартів політичного процесу

«ПРИКЛАДНА ПОЛІТОЛОГІЯ»

1.Прикладна політологія як наука та навчальна дисципліна

2.Політичні символи та їх використання у політичних технологіях

3.Специфіка політичної мови

4.Поняття і сутність політичного прогнозування

5.Класифікація політичних прогнозів

6.Поняття політичного консенсусу

7.Політичний PR (паблік рілейшнз) та його застосування під час виборчих

кампаній

8.Поняття та сутність політичного лобізму

9.Політичне маніпулювання: основні засоби та прийоми.