ІІІ Міжнародний науковий семінар «Інструменти безпосередньої демократії. Досвід Польщі та України у процесі децентралізації»

16-17 січня 2020 року  професор кафедри політичних інститутів та процесів Дерев’янко С.М. взяв участь у роботі ІІІ Міжнародного наукового семінару під назвою «Інструменти безпосередньої демократії. Досвід Польщі та України у процесі децентралізації». Проект «Інструменти безпосередньої демократії» реалізовується з 2017 року Центром польської культури та європейського діалогу в м. Івано-Франківську спільно з Державним вищим навчальним закладом «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та Інститутом наук про політику і адміністрування Опольського університету (Республіка Польща). Метою зустрічі є обмін досвідом і практиками управління на місцевому рівні України і Польщі. Формою втілення є дводенний науково-практичний семінар.
16 січня на прес-конференції для представників засобів масової інформації, за участю науковців та керівників органів влади Опольського воєводства й Івано-Франківської області, Сергій Миронович Дерев’янко говорив про вагомість проведення спільних наукових досліджень, застосування польського досвіду для завершення процесу децентралізації в Україні, співпрацю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника із місцевими об’єднаними територіальними громадами.
Змістовною була панельна дискусія учасників наукового семінару з керівниками Івано-Франківської обласної ради та Івано-Франківської обласної адміністрації, об’єднаних територіальних громад, що відбулась в Івано-Франківській ОДА.
17 січня разом з польськими колегами провели цикл прелекцій з проблем децентралізації в Республіці Польці та Україні для студентів спеціальності «Міжнародні відносини» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Жвавий інтерес студентів та викладачів викликали доповіді науковців Опольського університету: доктора Леха Рубіша (директора Інституту наук про політику та адміністрацію), доктора Адама Дросіка (декана Відділу наук про політику та соціальну комунікацію), докторки Еви Ґановіч (керівника кафедри регіональних досліджень), а також викладачів кафедри міжнародних відносин нашого університету доцентки Тетяни Струтинської та Ореста Бойчука.
Виступаючи на тему «Завершення формування об’єднаних територіальних громад в Україні: проблеми нормативно-правового забезпечення» акцентував на нагальності створення системної конституційної моделі децентралізації влади в державі, яка охоплювала б усі рівні здійснення публічної влади, зміцнювала б підвалини народовладдя й стала б утіленням демократичних засад політичної і правової системи. Прецеденти ухвалення конституційних змін в парламенті без обговорення в експертних колах, громадянському суспільстві ще раз переконує в тому, що оновлення Основного Закону й ухвалення нової Конституції мають здійснюватися лише через інститути установчої влади народу. Узагальнений польськими науковцями досвід проведення реформи децентралізації певною мірою може бути використаний в нинішніх українських реаліях.
Міжнародний семінар, як і два попередні, сподіваємось і наступні, є досить змістовним і взаємокорисним, сприятиме обміну позитивними практиками і досвідом між Опольським воєводством та Івано-Франківською областю, Опольским університетом та Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, продовжуючи добрі багатолітні партнерські стосунки.