Презентація унікального історико-краєзнавчого видання в Інституті історії України НАН України

У приміщенні Інституту історії України НАН України (м. Київ) за участі членів Президії Національної спілки краєзнавців України відбулася презентація науково-популярного історико-краєзнавчого видання «Уклін Вам, Задубрівці» (Чернівці : ДрукАрт, 2020. – 760 с.). Організаторами презентації виступили Інститут історії України НАН України та Національна спілка краєзнавців України у співпраці з Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, Івано-Франківською обласною радою та Івано-Франківською обласною організацією Національної спілки краєзнавців України.

Презентація видання відбулася у рамках засідання Президії НСКУ. Представити книгу прибула делегація з м. Івано-Франківська, зокрема: Василь Гладій, автор ідеї, перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради, кандидат політичних наук; Андрій Королько, керівник авторського колективу, головний редактор, доцент кафедри історії України і методики викладання історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидат історичних наук, доцент; Василь Марчук, член редколегії видання, завідувач кафедри політичних інститутів та процесів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор історичних наук, професор; Михайло Косило, голова Івано-Франківської обласної організації НСКУ, директор Івано-Франківського обласного державного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді, кандидат педагогічних наук; Ірина Косило, шеф-редакторка журналу «Краєзнавець Прикарпаття», завідувачка інформаційно-видавничого відділу Івано-Франківського обласного державного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді.

Під час вітального слова голова НСКУ, заступник директора Інституту історії України НАН України, член-кореспондент НАН України Олександр Реєнт підкреслив, що Івано-Франківська обласна організація є однією із найбільш плідних та ефективних у роботі. Презентоване видання наочно це підтверджує. Підготовка книги стала результатом колосальної роботи низки істориків-краєзнавців та стала можливою за умови підтримки місцевої влади.

Автор ідеї видання книги про село Задубрівці, перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Василь Гладій проінформував присутніх про концептуальні засади проекту. За його словами підготовча робота (планування, збір джерел, робота із жителями села, написання, редагування, друк) тривала 5 років. Василь Гладій зазначив, що суть та дух цієї праці спрямовані на всестороннє висвітлення різних аспектів громадського життя мешканців села Задубрівці Снятинської міської територіальної громади Коломийського району. При цьому дослідницька увага була зосереджена не лише на історичних процесах у населеному пункті. Вперше значна частина матеріалів присвячена вивченню розвитку археологічних старожитностей, топоніміці, антропоніміці села, шкільництву, культурно-мистецькій та етнографічній палітрі, духовно-релігійному поступу, спортивним досягненням задубрівчан. У результаті книга набула цілісної форми, а її видання є прикладом ефективності і важливості регіональних видавничих програм.

Специфіку структури і змістового наповнення дослідження детально розкрив керівник авторського колективу, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики викладання історії Андрій Королько. Він зазначив, що у роботі використано понад 2700 позицій джерел та літератури, матеріали дев’яти центральних і місцевих архівних та бібліотечних установ (Івано-Франківська, Києва, Львова, Чернівців, Варшави, Кракова). «Окрім науково-архівних, бібліотечних матеріалів також використовувалися і матеріали жителів села. Зібрано понад десяток спогадів задубрівчан, сотні фотографій із родинних архівів місцевих жителів», – розповів головний редактор видання Андрій Королько. Подібний підхід забезпечив інноваційний характер книги, її багаторівневу цінність.

Про наукові та історико-краєзнавчі дослідження з вивчення Покуття розповів член редколегії видання, доктор історичних наук, професор Василь Марчук. Дослідник констатував, що за минулі тридцять років краєзнавцями написано понад 110 праць з історії міст і сіл цієї історико-географічної частини України, введено у науковий обіг важливі відомості, зокрема і про село Задубрівці.

Присутній на презентації директор Інституту історії України НАН України, член Президії НСКУ, академік НАН України Валерій Смолій зазначив, що книга є органічним сучасним продовженням унікального видавничого проекту «Історія міст і сіл Української РСР», прикладом того, що, попри всі труднощі, підготовка подібних ґрунтовних краєзнавчих досліджень з історії кожного населеного пункту реальна і потрібна. І у цьому відношенні Івано-Франківська область перебуває чи не на першому місці.

У обговоренні також взяв участь один із рецензентів, доктор наук з державного управління, професор Ігор Грицяк (Київський університет імені Бориса Грінченка), який дав найвищу оцінку результатам роботи авторського колективу.

Голова Івано-Франківської обласної організації НСКУ, директор Івано-Франківського обласного державного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді Михайло Косило зауважив, що майже половина населених пунктів Прикарпаття має видання, присвячені власній історії. Така результативність забезпечена безперервною і ефективною співпрацею місцевих краєзнавців, університетських вчених та місцевої влади. За підрахунками М. Косила на Прикарпатті друкується 16 періодичних видань історико-краєзнавчого та літературно-мистецького характеру. Кожне із них, як і презентована книга про село Задубрівці, є вагомим вкладом у розвиток патріотизму, національно-культурної спадщини українського народу.

Під час обговорення виступили кілька відомих вчених, членів Президії НСКУ. Доктор історичних наук, професор Олександр Гуржій відзначив важливість комунікації із жителями Задубрівців на етапі написання книги та збору матеріалів. На колосальну кількість джерел, використаних при підготовці видання, звернув увагу член-кореспондент НАН України, професор Віктор Даниленко.

Під час презентації зазначалося на унікальності надбань жителів малої батьківщини, наративі зібраних матеріалів, пропонуючи галерею яскравих персоналій і реальних образів у різних історичних, побутових та психологічних контекстах, що робить дослідження ґрунтовним, непересічним та цікавим широкому загалу.

Голова Національної спілки краєзнавців України Олександр Реєнт, високо оцінивши вклад прикарпатських дослідників у розвиток краєзнавчого руху та збереження і популяризацію історико-культурної спадщини рідного краю, вручив відзнаки Спілки В. Гладію, В. Марчуку, М. Косилу, А. Корольку, І. Косило.