Академічна доброчесність та її вимоги щодо кваліфікаційних робіт (технологічний аспект)

В університетській школі академічної доброчесності 20 жовтня відбулося чергове заняття. Захід пройшов у форматі онлайн та був приурочений Міжнародному дню академічної доброчесності (21 жовтня) й Міжнародному дню боротьби з роботами на замовлення (20 жовтня). У ньому взяли участь студенти, аспіранти та викладачі. Основна тема – ” Академічна доброчесність та її вимоги щодо кваліфікаційних робіт (технологічний аспект)”.

На початку зустрічі її модератор, голова Комісії з питань етики та академічної доброчесності ПНУ, професор  Олег Жерноклеєв нагадав учасникам про базові поняття академічної доброчесності. Адже коли про неї заходить мова, дуже часто здобувачі освіти, а подекуди й викладачі, згадують лише про «плагіат». Насправді, відповідно до ст. 42 Закону України «Про освіту», порушеннями академічної доброчесності вважаються також і самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання, вплив на науково-педагогічного працівника в будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, тощо) з метою необ’єктивного оцінювання та ін. За порушення академічної доброчесності науково-педагогічні працівники та здобувачі освіти можуть бути притягнені до різних форм відповідальності. Натомість дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, посилання на джерела інформації, дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права, надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.

Основні вимоги, механізми та процедури забезпечення дотримання норм академічної доброчесності в нашому університеті передбачені низкою документів, які оприлюднені у вільному доступі на сайті ПНУ («Публічна інформація» – «Академічна доброчесність»).

Завершив свій виступ професор Олег Жерноклеєв тезою про те, що дійсність часом не відповідає нашим фундаментальним цінностям, але не варто зневірюватися! Треба починати з себе. «Історія змінюється тоді, коли ми починаємо бажати змінити не інших, а себе самих…» (Папа Франциск, Різдвяна проповідь 24.12.2019 р.). Тож щоби змінити світ, треба спочатку змінити себе.

Цікавим та інформативним був виступ кандидата фізико-математичних наук Романа Дзумедзея, заступника директора Наукової бібліотеки ПНУ. Він детально розповів про типові та найпоширеніші помилки при написанні та оформленні наукових і кваліфікаційних праць, що призводять до плагіату або перевищення допустимих обсягів текстових збігів, дав цінні поради щодо різноманітних можливостей використання електронних ресурсів Наукової бібліотеки університету для підготовки статей, дисертацій, дипломних робіт. Після завершення доповіді спікер відповів на численні запитання учасників онлайн-заняття.