Онлайн-захист кваліфікаційних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти здобувачів освітньої програми «Політологія»

Відбувся успішний онлайн-захист кваліфікаційних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти здобувачів освітньої програми «Політологія» у Прикарпатський Національний Університет Ім.В.Стефаника дистанційно через систему Cisco Webex Meetings.
✔Діяла екзаменаційна комісія у складі голови комісії завідувача кафедри політичних інститутів та процесів, професора
В.В. Марчука, членів комісії професора С.М. Дерев’янка, доцента І.І. Доцяка та доцентки Ю.В. Кобець (секретар ЕК). У роботі екзаменаційної комісії також взяли участь наукові керівники та рецензенти – професорсько-викладацький склад кафедри політичних інститутів та процесів і кафедри політології: завідувач кафедри політології, професор В.Й. Климончук, професор І.С. Монолатій, доценти М.А. Геник, М.Б. Міщук, С.М. Матвієнків, О.І. Липчук.
✔Виступи студентів Юрія Василенка, Ірини Бирич, Наталії Дукач, Катерини Данчук, Іванни Шлімкевич, Андрія Гайдейчука супроводжувалися презентаціями, а їх кваліфікаційні роботи відзначалися науковою новизною, змістовністю та глибиною розкриття політологічних проблем. Розглядалися різні теми: «Міжнародний досвід врегулювання заморожених конфліктів», «Протидія інформаційним впливам як складова гібридних конфліктів: світовий досвід та українські реалії», «Технології маніпулювання правами корінних народів та етнонаціональних спільнот в Україні», «Європейська практика розвитку суспільного мовлення та особливості її застосування в новітніх українських реаліях», «Криза національної ідентичності України як проблема національної безпеки», «Політичні партії на місцевих виборах 2020 року (на прикладі Івано-Франківської області)».
✔Члени екзаменаційної комісії відзначили високий науковий рівень підготовки дипломних робіт та їх практичне значення, оскільки вони містять конкретні поради, які можуть бути використані у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоуправління, політичних партій та громадських організацій. Результати досліджень здобувачів апробовані під час проведення наукових конференцій та опубліковані, зокрема, у Віснику наукових робіт молодих вчених «Politia». Хід підготовки кваліфікаційних робіт заслуховувався на засіданнях та науково-методичних семінарах обох кафедр. Публічному захисту передувала перевірка текстів робіт на відповідність вимог академічної доброчесності. Усі дипломні роботи оцінені на відмінно, а кращі випускники рекомендовані до вступу в аспірантуру.
✔ Захист завершився привітаннями випускників із закінченням навчання та здобуттям кваліфікаційного рівня МАГІСТРА ПОЛІТОЛОГІЇ.
На зображенні може бути: 10 людей та текст «Andriy Haideichuk B07 Vasyl MarchukProBook MarchukP»
На зображенні може бути: 5 людей та текст
На зображенні може бути: 3 людини та текст
На зображенні може бути: 5 людей та текст
На зображенні може бути: 4 людини та текст
На зображенні може бути: 11 людей та текст «mariannamishchuk@gmail.com B07»