Практика студентів-політологів

Навчальна практика у ЗМІ студентів 2 курсу та виробнича практика у політичних партіях студентів 3 курсу ОР «Бакалавр» спеціальності «Політологія» розпочалися з настановчої наради та знайомства з базами практик.

Практика є складовою частиною навчального процесу та має на меті навчити студентів творчо застосовувати у політологічній діяльності науково – теоретичні знання та практичні навички, отримані при вивченні спеціальних дисциплін, сприяти розвитку у майбутніх політологів стійкого інтересу до професійної діяльності. Практика є важливою частиною професійної підготовки фахівців-політологів. Специфікою практичної діяльності студентів є те, що в ній здійснюється ідентифікація з професійною діяльністю політолога, практика проводиться в умовах, адекватних умовам майбутньої професійної діяльності. Особливістю практики є те, що студенти пізнають особливості регіону, де проходять практику, вчаться професійно спілкуватися з людьми, оволодівають  методикою  політологічного  аналізу  політичної інформації.

Щодо  підготовки  студентів  для  проходження  практики  викладачі кафедри  політичних інститутів та процесів організували та провели 7 лютого настановчу нараду, на якій  ознайомили  студентів  з  метою  і  завданнями  практики,  обсягом  обов’язкових  робіт  для  виконання,  порядком  ведення  звітної  документації,  вимогами  до  студентів – практикантів.