Історія кафедри

Кафедра політичних інститутів та процесів створена у серпні 2015  року в Інституті історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Очолює кафедру доктор історичних наук, професор Василь Васильович Марчук.

На кафедрі викладають 2 професори, доктори історичних та політичних наук, 6 кандидатів наук, доцентів.

Кафедра забезпечує викладання курсів з історії зарубіжних політичних вчень, історії політичної думки України, зовнішньої політики зарубіжних країн, етнополітології, виборів і виборчих систем, політичної еліти та лідерства, теорії політичних систем та ін., а також низки дисциплін спеціалізації.