Виробнича педагогічна асистентська практика здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії

Виробнича педагогічна асистентська практика є обов’язковим компонентом підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії й спрямована на набуття ними фахових компетентностей, формувавання практичних вмінь та навичок, що необхідні для майбутньої професійної викладацької діяльності в закладах вищої освіти. Проходження практики дає Читати далі