Виробнича педагогічна асистентська практика здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії

Виробнича педагогічна асистентська практика є обов’язковим компонентом підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії й спрямована на набуття ними фахових компетентностей, формувавання практичних вмінь та навичок, що необхідні для майбутньої професійної викладацької діяльності в закладах вищої освіти. Проходження практики дає змогу сформувати розуміння завдань та функцій викладача вищої школи. апробувати вивчені педагогічні методики, а також розвинути лідерські й ораторські якості.

Програма практики передбачає, зокрема, проведення аспірантами занять для бакалаврів та магістрів-політологів з навчальних дисциплін, які ведуть їх наукові керівники. Аспіранти другого року навчання напряму підготовки 052 «Політологія» Факультету історії, політології і міжнародних відносин Руслан Бичай та Тетяна Присяжнюк, науковим керівником яких є доктор політичних наук, професор кафедри політичних інститутів та процесів Сергій Дерев’янко, провели заняття зі студентами спеціальності 052 «Політологія».

Вибір, поряд з іншими, навчальної дисципліни «Система національної безпеки», яку вивчають студенти першого курсу – здобувачі освітньої програми «Політологія. Національна безпека», безпосередньо пов’язаний з науковими інтересами здобувачів PhD. Теми дисертаційних досліджень аспірантів передбачають вивчення державної міграційної політики у контексті забезпечення національної безпеки України та нових медіа як засобу політичного маніпулювання у системі загроз національної безпеки України.