Декан Факультету історії, політології і міжнародних відносин, професор Микола Кугутяк виявив рукопис Києво-Печерського патерика, виконаний в ХVII ст. монахом Скиту Манявського

Сенсаційну історичну знахідку незабаром представить громадськості Прикарпаття декан факультету історії, політології і міжнародних відносин, доктор історичних наук, професор Прикарпатського університету Микола Кугутяк.

У архівах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка йому разом з колегами вдалося знайти пам‘ятку ХVII ст., рукописну копію знаменитого Києво-Печерського патерика (ХІІІ ст.), виконану ієремонахом Скиту Манявського Ігнатієм у 1619 році!

Вчені тільки починають досліджувати документ, але вже говорять про те, що він свідчить про єдине культурне поле від Києва до Карпат. Києво-Печерський патерик (від грецьк. πάτηρ – батько, отець) – найважливіша пам’ятка української агіографії, що займає центральне місце в історії як християнської культури України в цілому, так і житійної прози зокрема.

«Не Слово о полку Ігоревім, не Закон і благодать, не Літопис, а Патерик став тим вічно відновлюваним, поширюваним, а з початком нашого друкарства – неустанно передруковуваним твором старого нашого письменства, золотою книгою українського письменного люду, джерелом його літературної утіхи і морального поучення. Завдяки тому мав він такий глибокий вплив на етичний світогляд інтеліґентнішої частини старої української маси, як ні один інший твір. Може це виглядати на парадокс, коли скажемо, що Патерик і Кобзар – це були дві найпопулярніші українські книги», – писав свого часу Михайло Грушевський.

Історія пошуку рукописної копії патерика, зробленої у ХІІ ст. у Великому Скиті, у існування якого вірили вчені, схожа на детектив. Адже вчені Прикарпатського університету вже понад 16 років займаються дослідженням монастирів і частину їх титанічної роботи у цьому напрямку відображено у грунтовному тритомному виданні «Великий Скит у Карпатах». Цікаво, що рукопис патерика вдалося виявити тільки на четвертому році після виходу останнього тому праці істориків. Тож, науковці етноісторичної школи, яка працює під керівництвом професора Миколи Кугутяка, досліджують тему «Духовна культура населення Карпатського регіону від найдавніших часів до ХХ століття», продовжують комплексні стаціонарні і розвідкові дослідження Карпатського регіону в адміністративних межах Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської і Закарпатської областей. І їх аналіз виявленого Києво-Печерського патерика сприятиме глибинному дослідженню культурно-просвітницької діяльності сакральних осередків України доби пізнього середньовіччя і нового часу, спонукатиме до проведення нових наукових досліджень, які спрямовані на пошук, збір, систематизацію, наукове опрацювання комплексу історичних, археологічних та етнографічних джерел з вивчення духовних святинь нашої держави.

Прикарпатський університет висловлює вдячність керівництву Львівського національного університету імені Івана Франка, працівникам Наукової бібліотеки університету за сприяння та надану можливість проведення наукових пошуків.

Незабаром у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбудеться брифінг, під час якого професор Микола Кугутяк та його колеги детальніше розкажуть про свій пошук унікальної рукописної пам’ятки, її значення для науки та наміри щодо її передруку.

«Дослідження пам’ятки займе може рік, а може й більше. Треба зробити порівняльний аналіз патериків, адже є їх багато видань», – пояснив Микола Кугутяк.