Міжкафедральний науково-методологічний семінар Факультету історії, політології і міжнародних відносин

У четвер, 18 березня 2021 р., о 14:00 год. у режимі online відбудеться засідання міжкафедрального науково-методологічного семінару Факультету історії, політології і міжнародних відносин.

Посилання для підключення:

https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=m892707821e5ecdca66599f025a35b998 

 Порядок денний

  1. Здобувач ступеня доктора філософії та процедура захисту дисертації в умовах підготовки до акредитації освітньо-наукових програм PhD: сучасний стан, виклики, перспективи.

Доповідач: вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 20.051.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора(кандидата історичних наук) за спеціальностями 07.00.01 – історія України, 07.00.05 – етнологія, кандидат історичних наук, доц. Королько А.З.

  1. Презентація освітньої-наукової програми під час акредитаційної експертизи: практичні поради.

Доповідач: експерт НАЗЯВО, доктор політичних наук, професор Дерев’янко С.М.

До участі у роботі міжкафедрального семінару запрошуються: професорсько-викладацький склад факультету, гаранти освітньо-наукових та освітніх програм, аспіранти.

Явка обов’язкова!!!

 З повагою, деканат, науково-методична рада Факультету історії, політології і міжнародних відносин.