«Політична наука: теорія, методологія, практика» – монографія професорсько-викладацького складу спеціальності 052 Політологія

Вийшла друком монографія «Політична наука: теорія, методологія, практика» за редакцією завідувача кафедри політології, доктора політичних наук, професора Василя Климончука.

Авторський колектив – професорсько-викладацький склад кафедри політології і кафедри політичних інститутів та процесів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – розглянув теоретичні засади політичної науки та практичний вимір політологічних досліджень.

У монографії висвітлені теоретичні засади політології як науки, теорія та практика демократичного суспільства, особливості функціонування інститутів державного управління в умовах трансформаційних процесів в Україні та її залучення до світових політичних процесів в умовах глобалізації сучасного світу.

Немає опису світлини.