Захист бакалаврських робіт студентів спеціальності “052 Політологія”

Вітаємо студентів з успішним захистом бакалаврських робіт та завершенням навчання. Бажаємо плідної професійної діяльності та успіхів у нових починаннях! 

Відбувся  захист бакалаврських кваліфікаційних робіт студентів спеціальності “052 Політологія” денної та заочної форми навчання. Обрані студентами теми були присвячені проблемам  історії і теорії політичної науки та актуальним питанням сучасної політичної системи. Результати кваліфікаційних робіт візуалізувалися презентаціями, які дали можливість повніше розкрити зміст положень, винесених на захист. Екзаменаційна комісія зробила висновки про високий теоретичний і практичний рівень підготовки випускників.