Засідання історичної комісії Тридцять третьої Наукової сесії Наукового товариства ім. Шевченка

16 березня 2022 р. на базі Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбулося засідання історичної комісії гуманітарних наук Тридцять третьої Наукової сесії Наукового товариства ім. Шевченка. Під час роботи комісії були заслухані доповіді науковців трьох закладів вищої освіти м. Івано-Франківська – Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та Івано-Франківського національного медичного університету. Зокрема, свої дослідження презентували: доктор історичних наук, професор, декан Факультету історії, політології і міжнародних відносин Микола Кугутяк («Пам’ятки духовної культури Українських Карпат»), кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Факультету історії, політології і міжнародних відносин Олександр Марущенко («Феномен національної історії ХХ століття: Українська повстанська армія у вітчизняному історіографічному дискурсі. До 80-річчя створення УПА»), доктор історичних наук, доцент кафедри українознавства і філософії Івано-Франківського національного медичного університету Ігор Любчик («Операція “Вісла” – черговий злочин тоталітаризму на пограниччі: публічні стереотипи та історична пам’ять (у переддень 75-х роковин)»), доктор історичних наук, професор кафедри філології і перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Олег Малярчук («Перші рухівці України – Тернопіль, Львів чи Івано-Франківськ?»).

Протягом наукової зустрічі тривали цікаві і плідні дискусії. Закриваючи зібрання, її господарі відзначили високий науковий рівень доповідей учасників, полемічність їхніх виступів, що сприяє розвитку досліджень пам’яток духовної культури Українських Карпат та українського національного руху ХХ ст.