Абітурієнте 2022!

Абітурієнте 2022! Освітні програми “Політологія” та “Політологія. Національна безпека” спеціальності 052 Політологія у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (Факультет історії, політології і міжнародних відносин) орієнтовані на здобуття студентами теоретичних знань та практичних навиків з таких, зокрема, предметів як “Загальна Читати далі