Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти ОР Бакалавр спеціальності 052 Політологія

Завершилася підсумкова атестація здобувачів вищої освіти ІV курсу спеціальності 052 Політологія (денна і заочна форма навчання), під час якої (14-17 червня 2022 року) студенти здавали комплексний іспит та захищали кваліфікаційні роботи на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в режимі онлайн.

Голова екзаменаційної комісії  – Василь Йосифович Климончук, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології; члени комісії – Іван Сергійович Монолатій, доктор політичних наук, професор кафедри політології, Михайло Федорович Москалюк, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології, Оксана Іванівна Липчук. кандидат політичних наук, доцент кафедри політології.

Виступи здобувачів вищої освіти охоплювали різноманітні актуальні аспекти сучасної політичної науки: розвиток феномену прямої демократії та соціальної держави, вплив нових медіа на виборчий процес у сучасній Україні, співпраця держав Центрально-Східної Європи в умовах викликів міжнародній безпеці, ефективність РR-технологій у кризових і конфліктних ситуаціях, генеза інституту президентства в сучасній Україні, політичні режими країн пострадянського простору, трансформація виборчої системи  України та ін. Результати своїх досліджень студенти візуалізували презентаціями.

Члени Екзаменаційної комісії відзначили загалом високий науковий і навчально-методичний рівень переважної більшості робіт та навички студентів до самостійної аналітичної роботи.

Голова Екзаменаційної комісії професор Климончук В.Й. закликав випускників бакалаврату продовжити свої наукові пошуки, вступивши до магістратури на спеціальність 052 Політологія.

На зображенні може бути: 7 людей

На зображенні може бути: 3 людини, екран та текст

На зображенні може бути: 6 людей, екран та текст

На зображенні може бути: 6 людей, екран та текст

На зображенні може бути: 2 людини, екран та текст

На зображенні може бути: 4 людини, екран та текст

На зображенні може бути: 7 людей, екран та текст

На зображенні може бути: 2 людини, екран та текст

На зображенні може бути: 2 людини, екран та текст