Захист дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Відбувся успішний захист кваліфікаційних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти здобувачів освітньої програми «Політологія». Діяла екзаменаційна комісія у складі голови комісії професора кафедри політичних інститутів та процесів В.В. Марчука та членів комісії професора С.М. Дерев’янка, доцента І.І. Доцяка, доцентки Читати далі