Захист дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Відбувся успішний захист кваліфікаційних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти здобувачів освітньої програми «Політологія».

Діяла екзаменаційна комісія у складі голови комісії професора кафедри політичних інститутів та процесів В.В. Марчука та членів комісії професора С.М. Дерев’янка, доцента І.І. Доцяка, доцентки Ю.В. Кобець. У роботі ЕК також взяли участь наукові керівники та рецензенти – професорсько-викладацький склад кафедри політичних інститутів та процесів і кафедри політології: завідувач кафедри політології, професор В.Й. Климончук, професор І.С. Монолатій, доценти М.А. Геник та М.Б. Міщук.

Виступи студентів Віктора Ткачука, Ярослава Лелета, Ярослава Куція, Олега Миколайчука, Діани Дейнеко, Андрія Бойди, Дарини Мандзій супроводжувалися презентаціями, а їх кваліфікаційні роботи відзначалися науковою новизною, змістовністю та глибиною розкриття політологічних проблем. Розглядалися такі теми: «Східна політика Польщі в період загроз міжнародній стабільності», «Іван-Павло ІІ: роль у падінні комуністичного режиму в СРСР», «Інститут глави держави: порівняльно-політологічний аналіз пострадянських держав», «Суспільно-політичні погляди та державницька діяльність В. Винниченка: еволюція світогляду», «Співпраця України з центрально європейськими сусідами у сфері енергетики та транспорту на початку ХХІ століття», «Виборчі кампанії в Україні: специфіка регіональних особливостей (на прикладі Івано-Франківської області)», «Децентралізація влади в Україні: виклики та перспективи (на прикладі Яремчанської територіальної громади)».

Члени екзаменаційної комісії відзначили високий науковий рівень підготовки дипломних робіт та їх практичне значення, оскільки вони містять конкретні поради, які можуть бути використані у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоуправління, політичних партій та громадських організацій. Хід підготовки кваліфікаційних робіт заслуховувався на засіданнях та науково-методичних семінарах обох кафедр. Публічному захисту передувала перевірка текстів робіт на відповідність вимог академічної доброчесності. Результати досліджень здобувачів апробовані під час проведення наукових конференцій та опубліковані, зокрема, у Віснику наукових робіт молодих вчених «Politia». Усі дипломні роботи оцінені на відмінно, а кращі випускники рекомендовані до вступу в аспірантуру.

Захист завершився привітаннями випускників із закінченням навчання та здобуттям кваліфікаційного рівня МАГІСТРА ПОЛІТОЛОГІЇ.

На зображенні може бути: 5 людей, люди сидять та у приміщенні

На зображенні може бути: 6 людей, люди сидять, люди стоять та у приміщенні

На зображенні може бути: 1 особа

На зображенні може бути: 1 особа, стоїть та у приміщенні

На зображенні може бути: 1 особа, ноутбук та у приміщенні

На зображенні може бути: 1 особа та стоїть

На зображенні може бути: 1 особа та у приміщенні

На зображенні може бути: 4 людини, люди стоять, люди сидять, офіс та у приміщенні

На зображенні може бути: 7 людей, люди стоять та у приміщенні

На зображенні може бути: 2 людини, люди стоять та у приміщенні

На зображенні може бути: 2 людини, люди стоять та у приміщенні