Разова спеціалізована вчена рада з присудження ступеня доктора філософії

Відбулася разова спеціалізована вчена рада з присудження ступеня доктора філософії, створена у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника для захисту дисертації Мельничука Василя Івановича на тему «Регіональні особливості реформування місцевого самоврядування в процесі децентралізації та європейської інтеграції України» представленої на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія.
Головою ради виступив доктор політичних наук, професор кафедри політичних інститутів та процесів Сергій Миронович Дерев’янко, а  науковим керівником – доктор історичних наук, професор кафедри політичних інститутів та процесів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Марчук Василь Васильович.
Члени спеціалізованої вченої ради: рецензент – Кобець Юлія Василівна- кандидат політичних наук, доцентка, в.о. завідувача кафедри політичних інститутів та процесів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, офіційні опоненти – Романюк Анатолій Семеновичу, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка, Вінникова Наталія Анатоліївна. докторка політичних наук, професорка кафедри політології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Агафонова Ганна Сергіївна, кандидатка політичних наук, доцентка кафедри політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.