Зареєструватися на МКТ/МТНК (для вступників у магістратуру на кон’юнктурні спеціальності)

На цій сторінці ви прочитаєте:

 1. Терміни реєстрації на МКТ/МТНК
 2. На які спеціальності потрібні МКТ (магістерський комплексний тест) та МТНК (магістерський тест навчальної компетентності)
 3. Які документи необхідно підготувати для реєстрації
 4. Як розпочати процедуру реєстрації і переконатися, що реєстрація пройшла успішно.
 5. Контакти і адреси факультетів Університету, на які необхідно надсилати документи для реєстрації на МКТ/МТНК
 6. Де переглянути вичерпну інформацію про МКТ і МТНК.

 

1. Терміни реєстрації на МКТ/МТНК

Реєстрація триватиме від 27 червня до 18-00 години 18 липня.

2. На які спеціальності потрібні МКТ (магістерський комплексний тест) та МТНК (магістерський тест навчальної компетентності)

МКТ і МТНК складаються у вигляді ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання), що проводиться під керівництвом УЦОЯО (українського центру оцінювання якості освіти).

МКТ (магістерський комплексний тест) потрібно складати для вступників у магістратуру на спеціальність 081 Право.

МТНК (магістерський тест навчальної компетентності) необхідно складати для вступників у магістратуру на такі спеціальності:

Спеціальність (освітня програма) Факультет, відповідальний за реєстрацію
 • 051 Економічна кібернетика
 • 051 Прикладна економіка
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менджмент організацій та адміністрування
 • 073 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • 075 Маркетинг
Економічний факультет
 • 073 Бізнес-адміністрування
 • 073 Управління навчальним закладом
Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки
 • 052 Політологія
 • 073 Управління міжнародним бізнесом
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
 • 292 Міжнародні економічні відносини
Факультет історії, політології і міжнародних відносин
 • 053 Психологія
 • 053 Клінічна та реабілітаційна психологія
Факультет психології
 • 061 Журналістика та медіакомунікація
Факультет філології

3. Які документи необхідно підготувати для реєстрації

Для успішної реєстрації потрібно надіслати на вказану нижче електронну адресу факультету/інституту, на який бажає вступати абітурієнт, скановані копії або фотокопії таких документів. Під час реєстрації вступник повинен подати:

а) копію заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;

б) копію документу, що посвідчує особу;

в) – копії диплому та додаток до диплома відповідного ступеня вищої освіти або

– копію довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в 2022 р. встановленого зразка, яка видається навчальним закладом, де навчається вступник (для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);

г) копію облікової картки платника податків (крім осіб, які через релігійні переконання відмовились від отримання картки);

д) інформацію про необхідність створення особливих умов (копію медичного висновку форми №086-3/о із зазначенням коду умови) для проходження ЗНО та його копію;

е) копію фотокартки для документів розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.

4.Як розпочати процедуру реєстрації і переконатися, що реєстрація пройшла успішно.

Для реєстрації на МКт/МТНК необхідно надіслати листа на електронну адресу відповідного структурного підрозділу університету, який відповідає за реєстрацію (вказано вище, у пункті 2).

У темі електронного листа обов’язково треба зазначити прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа обов’язково – прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Прикріпити у лист вкладеними файлами документи із переліку, наведеного у пункті 3.

 • Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.
 • У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії та видається вступнику особисто. Якщо в екзаменаційному листку ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії. 
 • Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Умови реєстрації вступників визначаються відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році.

 

5.Контакти і адреси факультетів Університету, на які необхідно надсилати документи для реєстрації на МКТ/МТНК

Факультет історії, політології і міжнародних відносин

Інформація про місце видачі екзаменаційних листів, пошту для реєстрації та контактний телефон
Адреса (вул., № будинку) Гуманітарний корпус (вхід з вул. Чорновола), вул. Шевченка, 57
№ поверху та аудиторія  7 поверх, 714 ауд.
адреса електронної пошти приймальної комісії у домені @pnu.edu.ua  vstup_fipmv@pnu.edu.ua
контактний телефон відбіркової комісії  0978420018

 

Факультет психології

Інформація про місце видачі екзаменаційних листів, пошту для реєстрації та контактний телефон
Адреса (вул., № будинку) Гуманітарний корпус (вхід з вул. Чорновола), вул. Шевченка, 57
№ поверху та аудиторія  № 5, 507 ауд.
адреса електронної пошти приймальної комісії у домені @pnu.edu.ua  vstup_ff@pnu.edu.ua
контактний телефон відбіркової комісії  0972723293

 

Навчально-науковий юридичний інститут

Інформація про місце видачі екзаменаційних листів, пошту для реєстрації та контактний телефон
Адреса (вул., № будинку) Вул. Шевченка 44А
№ поверху та аудиторія  115
адреса електронної пошти приймальної комісії у домені @pnu.edu.ua  vstup_law@pnu.edu.ua
контактний телефон відбіркової комісії  0508462096;

0677340772

 

Факультет філології

Інформація про місце видачі екзаменаційних листів, пошту для реєстрації та контактний телефон
Адреса (вул., № будинку)  вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ
№ поверху та аудиторія 4 поверх, 414 аудиторія
адреса електронної пошти приймальної комісії у домені @pnu.edu.ua vstup_if@pnu.edu.ua
контактний телефон відбіркової комісії 0977695896

 

Економічний факультет

Інформація про місце видачі екзаменаційних листів, пошту для реєстрації та контактний телефон
Адреса (вул., № будинку)  Шевченка 57, гуманітарний корпус
№ поверху та аудиторія  5 поверх 520 ауд.
адреса електронної пошти приймальної комісії у домені @pnu.edu.ua  vstup_ef@pnu.edu.ua
контактний телефон відбіркової комісії  050 025 6087

 

Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки

Інформація про місце видачі екзаменаційних листів, пошту для реєстрації та контактний телефон
Адреса (вул., № будинку)  Гуманітарний корпус, Шевченка 57 (вхід з вул. Чорновола)
№ поверху та аудиторія Перший поверх, 111 ауд.
адреса електронної пошти приймальної комісії у домені @pnu.edu.ua  vstup_ipodp@pnu.edu.ua
контактний телефон відбіркової комісії Спеціальність 053 Психологія (Дитяча психологія та психологічна практика) 0681045000
Спеціальність 016 Спеціальна освіта (логопедія) 0681045000
 • Публічне управління та адміністрування
 • Бізнес-адміністрування
 • Управління навчальним закладом
0993217571

 

6.Де переглянути вичерпну інформацію про МКТ і МТНК.