Разова спеціалізована вчена рада

На запрошення колег з Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка професор кафедри політичних інститутів та процесів Дерев’янко Сергій Миронович взяв участь у роботі разової спеціалізованої вченої ради як офіційний опонент на захисті дисертації Вікторії Вячеславівни Мухи на тему «Референдум як механізм національно-державного самовизначення: досвід Великої Британії і України» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 052 – Політологія.
Вдячний за приємне спілкування, жваве професійне обговорення результатів дослідження з членами ради – знаними українськими науковцями, докторами наук, професорами Іриною Вікторівною Алєксєєнко (голова ради), Ольгою Василівною Зернецькою (Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»), Андрієм Васильовичем Грубінком (Західноукраїнський національний університет), Ігорем Вячеславовичем Рейтеровичем (доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби).
Вітаю з успішним захистом здобувачку Вікторію Вячеславівну Муху та її наукового керівника – Ірину Дмитрівну Дудко, докторку політичних наук, професорку, професорку кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Отримав чудову нагоду після певної перерви знову побувати у нашій незламній столиці – місті, з яким пов’язано багато доброго й світлого в моєму професійному становленні й особистому житті. Саме в тоді Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка навчався в аспірантурі й у далекому 1990 році захистив кандидатську дисертацію, в 2012 році в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України – докторську. Часто бував у м. Києві – робочі відрядження й приємні зустрічі, наукові конференції й виборчі кампанії … Київ у серці назавжди!
<img class="x16dsc37" role="presentation" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
Усі реакції:

Ви, Yulia Kobets, Доцяк Ігор та ще 88